NASLOVNICA → POLITIKA

Ministarstvo kulture traži članove Kulturnih vijeća

Nakon što su u petak raspuštena Kulturna vijeća imenovana u mandatu tehničke Vlade, traže se – nova.

| 12. 04. 2017.

Tekst poziva prenosimo u cijelosti.

***

Na temelju članka 4. stavka 1. Zakona o kulturnim vijećima („Narodne novine“, broj 48/04, 44/09 i 68/13), ministrica kulture upućuje

JAVNI POZIV
za predlaganje članova Kulturnih vijeća

Pozivaju se institucije i udruge iz područja kulture i umjetnosti da podnesu pisane i obrazložene prijedloge osoba za izbor članova Kulturnih vijeća pri Ministarstvu kulture s područja kulture i umjetnosti kojima se bave, a to su:

- Vijeće za glazbu i glazbeno-scenske umjetnosti,
- Vijeće za dramsku i plesnu umjetnost te izvedbene umjetnosti,
- Vijeće za knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost,
- Vijeće za vizualne umjetnosti,
- Vijeće za inovativne umjetničke i kulturne prakse,
- Vijeće za međunarodnu kulturnu suradnju

Za članove Vijeća imenuju se kulturni djelatnici i umjetnici te drugi stručnjaci koji svojim dosadašnjim dostignućima i poznavanjem problema vezanih uz utvrđivanje i provedbu kulturne politike mogu pridonijeti ostvarenju ciljeva radi kojih je Vijeće osnovano.

Prijave, uz koje je obvezno priložiti životopis i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz ovog Javnog poziva, podnose se u roku od 20 dana od dana objave Javnog poziva, na sljedeću adresu:

Ministarstvo kulture
Runjaninova 2
10 000 Zagreb,
s naznakom: „Prijava kandidata za člana kulturnog vijeća Ministarstva kulture“.


POVEZANE VIJESTI
IZDVOJENO
MAGAZIN
NATJEČAJI & POSLOVI