Naslovnica > GLAVNE VIJESTI > Komedija traži ravnatelja, po treći put

Komedija traži ravnatelja, po treći put

Bizarni i prilično skandalozni niz proceduralnih gluposti u kazalištu 'Komedija' ide dalje. Drugi natječaj za ravnatelja jučer je - poništen, a potom je raspisan i treći.
Share on facebook
Share on twitter

Detaljnu kronologiju rečenih događanja iznijeli smo vam ovdje, a danas vam donosimo vijest da je u jučerašnjem broju Narodnih novina objavljena odluka o poništavanju prethodnog, drugog po redu natječaja za ravnatelja, te da je raspisan - treći.

Koji glasi ovako:

Na temelju članka 27. Zakona o kazalištima (Narodne novine 71/06, 121/13, 26/14) i članka 27. Statuta Zagrebačkoga gradskog kazališta »Komedija« od 30. 3. 2007., 6. 12. 2012., 12. 11. 2013. i 23. 3. 2015., Kazališno vijeće Zagrebačkog gradskog kazališta »Komedija« raspisuje

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Zagrebačkog gradskog kazališta »Komedija«.

Za ravnatelja/ravnateljicu kazališta može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

– završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 – odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14 – odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske);

– istaknuti i priznati stručnjak na području kulture s najmanje pet godina rada u kulturi;

– znanje jednoga stranog jezika.

Ravnatelja/ravnateljicu imenuje i razrješava Gradska skupština Grada Zagreba na prijedlog Kazališnog vijeća, na četiri godine.

Ravnatelj/ravnateljica se imenuje na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada koji obavezno sadržava financijski i kadrovski plan ostvarenja predloženog programa.

Osnovni programski i financijski okvir za sljedeće četverogodišnje razdoblje Zagrebačkog gradskog kazališta »Komedija« sastavni je dio natječaja.

Osnovni programski i financijski okvir za sljedeće četverogodišnje razdoblje, izvješće o poslovanju i ostvarenom programu te kadrovski i financijski pokazatelji, dostupni su kandidatima na uvid u prostorijama Zagrebačkog gradskog kazališta »Komedija« Zagreb, Kaptol 27, od objave natječaja do isteka roka za podnošenje prijava na natječaj, radnim danom (ponedjeljak – petak), od 12 do 15 sati uz prethodnu najavu.

Podatke koje sazna uvidom u programe i izvješća kandidat ne smije javno iznositi niti objavljivati.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu, obvezno je priložiti:

– dokaz o stručnoj spremi (diploma u izvorniku ili ovjerenom presliku),

– dokaz o radu u kulturi (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili drugi odgovarajući dokaz o radu u kulturi u izvorniku ili ovjerenom presliku),

– potvrdu o znanju jednoga stranog jezika izdanu od ovlaštene ustanove (u izvorniku ili ovjerenom presliku)

– životopis s opisom dosadašnjeg rada,

– prijedlog četverogodišnjeg programa rada koji obavezno sadržava financijski i kadrovski plan ostvarenja programa.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se, u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Zagrebačko gradsko kazalište »Komedija«, Zagreb, Kaptol 9, s naznakom: »Natječaj za ravnatelja/ravnateljicu – ne otvaraj«.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Kandidatom prijavljenim na natječaj može se smatrati samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete natječaja.

Kandidati će biti obaviješteni o izboru ravnatelja/ravnateljice.

Zagrebačko gradsko
kazalište »Komedija«, Zagreb

ZAŠTIĆENI SADRŽAJ

Zanima vas cijeli tekst?

Teatar.hr financira se isključivo sredstvima svojih čitatelja. Stoga ostatak ovog teksta možete pročitati samo uz pretplatu ili SMS plaćanje. Pretplatiti se možete već za 1 kn dnevno.

Odgovori

Share on facebook
Share on twitter
POVEZANE VIJESTI
PRATITE NAS I NA
INBOX

Ne propustite naš dnevni Newsletter

Sažetak svih vijesti objavljenih prethodnog dana dostavljamo svakog jutra u vaš inbox

NAJČITANIJE
NAJNOVIJE