Naslovnica > VIJESTI > POLITIKA > Konačno raspisan natječaj za intendanta ‘najmlađeg’ HNK

Konačno raspisan natječaj za intendanta ‘najmlađeg’ HNK

Varaždinski HNK 2013. godine dobio je status nacionalnog kazališta mimo svih procedura, a zbog navodne iznimne važnosti, te odonda životari bez intendanta. Tome je - čini se - došao kraj.
Share on facebook
Share on twitter

Tekst natječaja prenosimo u cijelosti.

***

Kazališno vijeće Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu, na temelju članka 27. Zakona o kazalištima (Narodne novine br. 71/06, 121/13 i 26/14) i članaka 15., 17. i 18. Statuta Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu (Službeni vjesnik Grada Varaždina br. 1/14, 7/14 i 9/15), raspisuje

NATJEČAJ

za imenovanje intendantice/intendanta Hrvatskoga narodnog kazališta u Varaždinu.

Osim općih zakonskih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidatkinja/kandidat za intendanticu/intendanta mora ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

– magistar struke ili stručni specijalist društvene, humanističke ili umjetničke struke,

– najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima za koje se traži stručno znanje magistra struke ili stručnog specijalista društvene, humanističke ili umjetničke struke, odnosno deset godina radnog iskustva na poslovima za koje se traži stručno znanje magistra struke ili stručnog specijalista društvene, humanističke ili umjetničke struke,

– organizacijske sposobnosti potrebne za uspješno upravljanje Kazalištem.

Intendantica/intendant se imenuje na mandat od četiri godine.

Kandidatkinje/kandidati dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sljedeće:

– pisani životopis,

– obrazložen četverogodišnji program rada Kazališta, koji mora biti usklađen s osnovnim programskim i financijskim okvirom iz članka 27. st. 3. Zakona o kazalištima te koji sadržava godišnje financijske i kadrovske planove ostvarenja predloženog programa,

– izvornik ili ovjereni preslik diplome,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu, sukladno članku 29. Zakona o hrvatskom državljanstvu (Narodne novine broj 53/91, 70/91, 28/92, 113/93, 4/94 i 130/11) – (preslik važeće osobne iskaznice ili putovnice, odnosno domovnice),

– elektronički zapis izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

– potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima za koje se traži odgovarajuće stručno znanje (ugovor o radu, potvrda poslodavca, rješenje o rasporedu i sl.), izvornik ili preslik,

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),

– potvrde/preporuke/izjave/članke ili druge dokumente koji potvrđuju činjenice iz životopisa.

Rok za prijave kandidatkinja/kandidata iznosi 15 dana od objave natječaja.

O izboru kandidatkinje/kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

Nepotpune prijave ili prijave podnesene izvan roka neće se razmatrati.

Kandidatkinje/kandidati imaju pravo na uvid natječajne dokumentacije koja sadrži utvrđeni osnovni programski i financijski okvir za sljedeće četverogodišnje razdoblje, izvješće o poslovanju i ostvarenom programu te kadrovske i financijske pokazatelje.

Uvid se ostvaruje, uz prethodnu najavu na broj tel. (042) 214-688, radnim danom (ponedjeljak – petak) između 10 i 14 sati u uredu ravnatelja ili računovodstvu Kazališta, uz potpisivanje izjave kandidatkinje/kandidata da podatke iz dokumentacije neće javno iznositi niti objavljivati.

Prijave se podnose preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Varaždinu, Augusta Cesarca 1, 42000 Varaždin, s naznakom: »Natječaj za intendanticu/intendanta – ne otvaraj« ili osobno na istoj adresi na urudžbeni zapisnik u zatvorenoj omotnici s ispisanom adresom i navedenom naznakom.

Hrvatsko narodno
kazalište u Varaždinu

ZAŠTIĆENI SADRŽAJ

Zanima vas cijeli tekst?

Teatar.hr financira se isključivo sredstvima svojih čitatelja. Stoga ostatak ovog teksta možete pročitati samo uz pretplatu ili SMS plaćanje. Pretplatiti se možete već za 1 kn dnevno.

Odgovori

Share on facebook
Share on twitter
POVEZANE VIJESTI