Naslovnica > VIJESTI > INFO > Što se zapravo krije iza kratice HDNP?

Što se zapravo krije iza kratice HDNP?

Hoće li HDNP doista biti sindikat freelancera? Tko su ljudi koji su ga osnovali, te koji su im planovi?
Share on facebook
Share on twitter

...uvodna i brojna druga pitanja uputili smo Hrvatskom društvu neovisnih profesionalaca iliti HDNP, a na njih nam je u ime Društva odgovarao Matija Raos.

Teatar.hr: Tko točno stoji iza nje, odnosno tko su ljudi koji su osnovali HDNP?

HDNP: HDNP je nastao iz inicijative Coworking Croatia (više informacija na www.coworking.hr) koji su 2012. pokrenuli Mirna Reinprecht i Matija Raos, a kroz koju se u prvih godinu dana djelovanja kroz organizaciju coworking sessiona iskristalizirala jasna potreba za udruženjem koje okuplja, pruža podršku, štiti i zagovara interese freelancera (nezavisnih profesionalaca) bez obzira na konkretnu profesiju. HDNP su u 3.mj 2013. osnovali Matija Raos, Katarina Leljak Jurman, Vjekica Buljan, Bojana Šantić, Damjan Uzelac i Tena Rebernjak. Predsjednik HDNP-a je Matija Raos, a projektni tim u ovom trenu tvore Karla Andrić, Damjan Uzelac, Tena Rebernjak, Matea Gracin, Tibor Keser, Mario Janković, Bojan Kanižaj, Ines Izdžaković, Marija Fitzhugh i Maja Dujlović. Upravni i nadzorni odbor nisu do kraja popunjeni, a tvorit će ih članovi društva u skladu sa Statutom.

Teatar.hr: Kako je i zašto došlo do osnivanja udruge, te u kakvom je odnosu s već postojećim Sindikatom djelatnika u kulturi i drugim sindikatima?

HDNP: Bitno je razumjeti da strukovna udruženja ne stavljaju fokus na "nezavisne profesionalce" već na afirmiranje, promicanje i zagovaranje same pojedine struke dok je HDNP svojevrsna transverzala koja fokus stavlja na kreiranje programa koji će olakšati svakodnevno poslovanje i afirmativno pozicioniranje nezavisnih profesionalaca (freelancera) koji su samo jedan dio članstva postojećih strukovnih organizacija.

“Neprofitna smo udruga koja je nastala s ciljem kreiranja, održavanja i promicanja zdravog profesionalnog ekosustava za sve nezavisne profesionalce koji posluju u Hrvatskoj. Suvremeni smo tip sindikata baziran na vrijednostima suradnje, otvorenosti, zajedništva, pristupačnosti i održivosti.

Svojim programima želimo pružiti operativnu i pravnu podršku, platformu za edukaciju i profesionalni razvoj, kanale za samopromociju, umrežavanje i poslovne prilike te cjenovno pristupačnu, reprezentativnu i društveno integriranu uredsku infrastrukturu za svakodnevni rad i/ili sastanke s poslovnim suradnicima i klijentima.

Strukturirani razvoj fleksibilnog, nezavisnog, kvalitetno reguliranog i održivog tržišta rada smatramo ključnim za rješavanje problema nezaposlenosti, prvenstveno mladih, ali i svih nezaposlenih koji direktnim pružanjem usluge mogu osigurati financijsku egzistenciju, a time doprinijeti uspjehu hrvatske ekonomije.”

"HDNP ne kategorizira (primarno) članove prema profesijama već prema zajedničkim potrebama, problemima i interesima.... Težište stavljamo na traženje kvalitetnog pravnog statusa i zaštitu, edukaciju, umrežavanje, podršci poslovanju i održivosti svakog HR freelancera. Dakle, ne bavimo se zagovaranjem / promoviranjem pojedinih struka (poput pojedinih specifičnih strukovnih organizacija) već za naše članove želimo realizirati programe poput savjetovališta i poslovne podrške (knjigovodstvo, pravno savjetovanje i zaštita, poslovno savjetovanje i sl.), akademije, online oglasnika za dolazak do novih klijenat i angažmana, neprofitnog coworking centra, centralne online baze članova s profilima i servisom za pomoć pri pripremi ugovora, računanja poreza i još puno toga što će u konačnici olakšati poslovnu svakodnevicu članova, zaštiti od nekorektnih klijenata i učiniti održivima."

HDNP u nadolazećoj fazi želi ostvariti partnerstvo sa svim postojećim strukovnim organizacijama (imat ćemo zasebni poziv na suradnju/partnerstvo) jer želimo oformiti Strukovni odbor koji će iznositi Društvu specifične probleme pojedinih struka te zajedno postaviti profesionalne standarde (u radu,regulaciji i cijeni) nezavisnih profesionalaca (vidljivo u našem Statutu: 1. Poticanje razvoja poslovne etike i kodeksa ponašanja unutar samostalnih djelatnosti 2. Predlaganje sustava standarda kvalitete pružanja usluga nezavisnih profesionalaca te promicanje i praćenje pridržavanja sustava standarda kvalitete)

Teatar.hr: Koliko udruga trenutno ima članova?

HDNP: U 8 dana kampanje na društvenim mrežama učlanili smo 550 članova, a s osnivačima Društva to je 556 članova. Planiramo uskoro krenuti i u medijsku kampanju kojom želimo informaciju o HDNP-u i besplatnom upisu dostaviti još većem broju ljudi, ali ujedno i osnažiti freelancere tako da razumiju da nisu “sami” i da dijele probleme s velikim brojem ljudi.

Htio bi dodati da buduća članarina (u 2015.) nije još definirana, te da će uvijek postojati besplatna kategorija jer će se kategorizacija članstva bazirati prvenstveno na uslugama/servisima/programima koje član treba i koje je spreman platiti (odabirom kategorije). Također, sami članovi će odlučivati o razvoju prioritetnih programa i biti angažirani da ih izvedu. U našoj samoj srži je peer-2-peer (freelanceri-za-freelancere) pristup i želimo da članovi kroz udrugu mogu zarađivati i trošiti u skladu s njihovim mogućnostima i potrebama.

Teatar.hr: Koji su joj prvi konkretni ciljevi?

HDNP: Cilj Društva je afirmiranje i promocija statusa i funkcija nezavisnih profesionalca, zalaganje za raznolik i kontinuiran razvoj nezavisnog profesionalnog sektora, očuvanje ugleda nezavisnih profesionalaca te zaštita interesa svojih članova.
Ostali ciljevi društva su: poticanje održivog razvoja, kulture suradnje i zajedništva,poticanje kreativnosti i inovativnosti, razvoj informatičke, civilizacijske i kulturne razmjene, promicanje izvaninstitucionalnog i cjeloživotnog obrazovanja kao i društveno odgovornog poslovanja, poboljšanja kvalitete života te umrežavanje članova Društva, ostalih društava i pojedinaca s potencijalnim suradnicima te javnim tijelima, gospodarskim subjektima, nevladinim organizacijama i ostalim relevantnim
institucijama.

Aktivnosti (i outputi) koje smo postavili do kraja 2014. su:
[FAZA 1] Do početka 11.mj cilj nam je okupiti što veći broj članova iz što više različitih profesija kako bi mogli javnosti skrenuti pozornost na potrebu za podrškom freelancera koji djeluju u RH. Također, uskoro ćemo pripremiti HDNP FAQ (često postavljana pitanja) te tražiti podršku strukovnih organizacija i krenuti u medijsku kampanju.

[FAZA 2] Sredinom 11.mj članovi će putem online upitnika "Problemi i potrebe nezavisnih profesionalaca u RH" odlučiti što su prioritetni projekti / rezultati udruge, a koje su spremi financirati u budućnosti putem članarina. Tada ćemo ponuditi i mogućnost uključivanja u HDNP projektne timove i istražiti interes za HDNP podružnice.

[FAZA 3] Početkom 12. mj organizirat ćemo Fun(d)raizer događanje u Zagrebu i krenuti s online prikupljanjem donacija kako bi osigurali minimalna sredstava potrebna za kretanje u realizaciju prioritetnih projekata. Tada ćemo krenuti i sa serijom panela "Freelance razgovori" na kojima će HDNP članovi uz pomoć eksperta iz različitih područja raspraviti konkretne probleme i donijeti zaključke kako im pristupiti i kako ih riješiti.

Paralelno, programi www.Coworking.hr i www.Freelance.hr će nastaviti dalje sa svojim regularnim aktivnostima.

Bitno je znati da HDNP djeluje i kao dio Europskog freelance pokreta (http://freelancers-europe.org) i da blisko surađujemo s Europskim forumom nezavisnih profesionalaca (www.efip.org) jer je zagovaranje prava i interesa nezavisnih profesionalaca bitna stavka našeg djelovanja, a na ovaj način to možemo kvalitetan raditi i na EU razini te direktnim vršenjem pritiska na EU parlament (iz čega proizlazi pritisak na tijela u RH).

Teatar.hr: Koliko ste upoznati sa sličnim inicijativama u prošlosti i razlozima njihova neuspjeha?

HDNP: Koliko znamo do sada u RH nije postojala niti jedna inicijativa koja se bavila pravima Nezavisnih profesionalca, a da u prvi plan ne stavlja pojedinu struku. Treba razumjeti da je HDNP-ov glavni cilj samoodrživo poslovanje nezavisnih profesionalaca što znači da su naši programi fokusirani na kreiranje platformi koje će freelancerima pružili priliku za dolazak do novih klijenata (prilika), novih suradnika, samopromociju, pravnu zaštitu, servise za lakše poslovanje i praćenje financija, pravno i knjigovodstveno savjetovalište, program edukacije u specifičnim vještinama koje će ih učiniti konkurentnijima na lokalnom, ali i globalnom tržištu (freelance akademija) i zajedničkoj uredsko-društvenoj infrastrukturi (coworking centar) i dr.

Dodatno, ono što HDNP čini zaista specifičnim je logika bazirana na “članovi-za-članove” pristupu što znači da će svaki program biti postavljen tako da članovima da mogućnost za dodatnu zaradu tj. prenošenje znanja i iskustva. Također,

Teatar.hr: Planirate li formirati minimalne cjenike usluga svojih članova i ako da - kad?

HDNP: Kao sam već spomenuo, na ovom segmentu ćemo raditi u suradnji s postojećim strukovnim organizacijama ili (u slučaju nepostojanja matične organizacije) s HDNP članovima iz pojedinih struka koji su voljni participirati na razvoju izrade standarda usluge i cijene.

ZAŠTIĆENI SADRŽAJ

Zanima vas cijeli tekst?

Teatar.hr financira se isključivo sredstvima svojih čitatelja. Stoga ostatak ovog teksta možete pročitati samo uz pretplatu ili SMS plaćanje. Pretplatiti se možete već za 1 kn dnevno.

Odgovori

Share on facebook
Share on twitter
POVEZANE VIJESTI
PRATITE NAS I NA
INBOX

Ne propustite naš dnevni Newsletter

Sažetak svih vijesti objavljenih prethodnog dana dostavljamo svakog jutra u vaš inbox

NAJČITANIJE
NAJNOVIJE