Naslovnica > VIJESTI > DRAMA > GKL Split: poništili natječaj za ravnatelja i odmah raspisali novi

GKL Split: poništili natječaj za ravnatelja i odmah raspisali novi

Prošlog tjedna raspisani natječaj poništen je, a novi je raspisan 5. svibnja.
Share on facebook
Share on twitter

Tekst natječaja prenosimo u cijelosti.

***

(1438)

Poništava se objava natječaja za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Gradskog kazališta lutaka iz Splita, Tončićeva 1, u NN br. 54 od 30. 4. 2014., oglas br. 1438.

* * *

Na temelju članka 27. Zakona o kazalištima, (Narodne novine br. 71/06, 121/13 i 26/14) i članka 19. Statuta, Kazališno vijeće Gradskog kazališta lutaka raspisuje

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Gradskog kazališta lutaka.

Uvjeti za kandidate/kandidatkinje:

• završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, s područja društvenih ili humanističkih znanosti ili s područja dramske umjetnosti,

• pet godina radnog iskustva u kazališnoj djelatnosti,

• stručne, radne i organizacijske sposobnosti,

• puna afirmacija na području kazališne i društvene djelatnosti

• znanje jednoga stranog jezika.

Dokazi i dokumentacija koje dostavljaju kandidati/kandidatkinje:

• životopis (dokazuju se stručne, radne i organizacijske sposobnosti te puna afirmacija na području kazališne i društvene djelatnosti)

• dokaz o stečenom obrazovanju (izvornik ili ovjereni preslik diplome)

• dokaz o hrvatskom državljanstvu (izvornik ili ovjereni preslik domovnice)

• dokaz o radnom iskustvu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

• dokaz o aktivnom znanju jednoga stranog jezika

• uvjerenje o nekažnjavanju (uvjerenje nadležnog suda ne starije od 6 mjeseci)

• četverogodišnji program rada koji obvezno sadrži financijski i kadrovski plan ostvarenja predloženog programa.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Ravnatelj/ravnateljica kazališta imenuje se na vrijeme od četiri godine na temelju ispunjavanja uvjeta i predloženoga četverogodišnjeg programa rada koji obvezno sadrži financijski i kadrovski plan ostvarenja predloženog programa.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 15 dana od objave u Slobodnoj Dalmaciji i Narodnim novinama na adresu: Gradsko kazalište lutaka, Tončićeva 1, 21000 Split, s naznakom: »Natječaj za ravnatelja/ravnateljicu – ne otvaraj« preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobno na urudžbeni zapisnik na istoj adresi u zatvorenoj omotnici sa ispisanom adresom i navedenom naznakom: »Natječaj za ravnatelja/ravnateljicu – ne otvaraj«.

Za vrijeme natječajnog roka Kazališno vijeće svakom će kandidatu/kandidatkinji osigurati uvid u utvrđeni programski i financijski okvir, u izvješće o poslovanju i ostvarenom programu te kadrovske i financijske pokazatelje.

Pravo na uvid u navedenu dokumentaciju ostvaruje se svakoga radnog dana za vrijeme natječaja u uredu tajnika na adresi sjedišta Kazališta od 10 do 13 sati. Podatke koje uvidom u dokumentaciju sazna, kandidat/kandidatkinja ne smije javno iznositi niti objavljivati u koju svrhu će dati pisanu izjavu.

Prijavljeni kandidati bit će obaviješteni o izvršenom izboru u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Nepotpune prijave ili prijave podnesene izvan roka neće se razmatrati.

Gradsko kazalište lutaka
Split

ZAŠTIĆENI SADRŽAJ

Zanima vas cijeli tekst?

Teatar.hr financira se isključivo sredstvima svojih čitatelja. Stoga ostatak ovog teksta možete pročitati samo uz pretplatu ili SMS plaćanje. Pretplatiti se možete već za 1 kn dnevno.

One Response

  1. Pa dobro, koliko se puta treba ići u “pačju školu” u ovoj našoj zemlji pa da natječaj već u prvom pokušaju bude napisan sa svim potrebnim stavkama. Vidim da je razlika od prošlog za GKL u tome što se specificiraju svi potrebni dokumenti, osim dokaza o znanju jezika. Zašto onda i to nije definirano? No, mislim da se u ovom slučaju uopće ne radi o ovom natječaju nego je ovaj mijenjan – zbog jednog drugog! Da se Turci ne dosjete!

Odgovori

Share on facebook
Share on twitter
POVEZANE VIJESTI
PRATITE NAS I NA
INBOX

Ne propustite naš dnevni Newsletter

Sažetak svih vijesti objavljenih prethodnog dana dostavljamo svakog jutra u vaš inbox

NAJČITANIJE
NAJNOVIJE