Naslovnica > VIJESTI > DRAMA > Izvoz: Gavran u Makedoniji

Izvoz: Gavran u Makedoniji

Za 12. travnja zakazana je praizvedba drame Mire Gavrana 'Parovi', koja će se održati u Centru za kulturu “Aco Šopov” – Teatar Štip.
Share on facebook
Share on twitter

''Parovi'' su situirani u hrvatsku suvremenost i govore o prepoznatljivim junacima različitih generacija, suočenima sa svakodnevnim životnim i emotivnim iskušenjima. Dramski i humorni elementi se uzajamno isprepliću u šest različitih dramskih minijatura koje grade ovu kazališnu fresku. U drami su čak dvadeset i četiri lica, a tekst je tako napisan da svaki od glumaca igra po nekoliko uloga, na način kako je to bilo s prethodnim autorovim uspješnicama “Sve o ženama” i “Sve o muškarcima”  građenima po istom dramaturškom modelu.

Prevoditelj i redatelj je ugledni Ljupčo Georgievski, scenograf je Valentin Svetozarev, kostimograf je Blagoj Micevski,originalnu glazbu je skladao Marjan Nećak, a uloge interpretiraju: Pece Ristevski, Milorad Angelov, Mile Brateovski, Viktor Arev, Valentina Georgievska, Marija Minčeva, Anđela Naškova i Elena Šorova.

 

Odgovori

Share on facebook
Share on twitter
POVEZANE VIJESTI