Naslovnica > VIJESTI > INFO > HNK Zagreb već mjesec dana bez kontrole

HNK Zagreb već mjesec dana bez kontrole

Dok još uvijek čekamo rasplet posljednjeg natječaja za intendanta HNK u Zagrebu iz te kuće stiže nam vijest o ostavkama zbog kojih poslovanje kuće ne nadzire - nitko.
Share on facebook
Share on twitter

Podsjetimo, posljednji, četvrti (!) natječaj za mjesto intendanta HNK u Zagrebu još uvijek nije zaključen, a kad će - ne zna se.

Zna se, međutim, da je koncem listopada Kazališno vijeće te kuće u sastavu Duško Ljuština (Grad Zagreb), Matko Raguž (Grad Zagreb), Vladimir Stojsavljević (Ministarstvo kulture RH), Krešimir Seletković (Ministarstvo kulture RH), Luka Dragić (Drama HNK u Zagrebu), Danijel Martinović (Opera HNK u Zagrebu) i Mihaela Devald (Balet HNK u Zagrebu), sa 4 glasa za, 2 protiv i 1 suzdržanim odlučilo preporučiti Anu Lederer za novi mandat na čelu nacionalnog teatra.

U međuvremenu je pak dvoje članova vijeća - Mihaela Devald i Matko Raguž, zatražilo razrješenje s dužnosti, što nam je danas u kratkom telefonskom razgovoru potvrdio i sam Raguž.

Ravnatelj Teatra EXIT, koji je u Kazališnom vijeću HNK Zagreb zastupao interese Grada Zagreba, nije želio komentirati razloge zbog kojih se odlučio na ostavku tek je kratko rekao "Ne želim više biti dijelom te priče." Upitan pak kad je točno zatražio razrješenje, Raguž se nije mogao prisjetiti (!), ali kaže da je od tad svakako prošlo više od mjesec dana.

No, na web stranicama HNK u Zagrebu on i dalje figurira kao član Vijeća, kao uostalom i Miahela Devald koja je u vijeće imenovana kao predstavnica ansambla Baleta.

hnk zagreb

U međuvremenu je više puta zasjedala i zagrebačka gradska Skupština u čijoj je nadležnosti imenovati člana Vijeća koji je naslijedio Raguža, no niti od tog tijela ni glasa na temu HNK Zagreb.

Takva nonšalancija vlasnika posebno je znakovita uzme li se u obzir ovlasti Kazališnog vijeća, a koje prema statutu HNK u Zagrebu glase ovako:

Kazališno vijeće obavlja sljedeće poslove:
1. na prijedlog intendanta potvrđuje financijski plan i godišnji program rada Kazališta, koji mora biti sukladan s osnovnim programskim i financijskim okvirom iz članka 27. stavka 3. Zakona o kazalištima,
2. predlaže suosnivačima kriterije i standarde za osiguranje sredstava za rad Kazališta sukladno članku 13. Zakona o kazalištima,
3. prati ostvarivanje programa te njegovo financijsko i kadrovsko izvršavanje,
4. razmatra i usvaja programska i financijska izvješća intendanta,
5. na prijedlog intendanta donosi statut i druge opće akte Kazališta,
6. raspisuje i provodi natječaj za imenovanje intendanta,
7. daje ministru kulture i gradonačelniku Grada Zagreba prethodno mišljenje o imenovanju odnosno razrješenju intendanta,
8. za vrijeme natječajnog roka za imenovanje intendanta svakom kandidatu dužno je osigurati uvid u utvrđeni programski i financijski okvir, u izvješće o poslovanju i ostvarenom programu te kadrovske i financijske pokazatelje,
9. razmatra i usvaja izvješća o ostvarenju programskog i financijskog poslovanja koja mu je dužan tromjesečno dostaviti intendant i poslovni ravnatelj,
10. razmatra i usvaja godišnji obračun, godišnje programsko i financijsko izvješće, kao i izvješće o ostvarenju protekle kazališne sezone te je dužno pisano izvijestiti suosnivače o razlozima usvajanja, odnosno neusvajanja izvješća.
11. daje suglasnost na sklapanje ugovora o radu s kazališnim umjetnicima na godinu dana uz obrazloženje intendanta,
12. odlučuje o svim pravima i obvezama iz radnog odnosa i u vezi s radnim odnosom u drugom stupnju,
13. na prijedlog intendanta Kazališta donosi odluku o imenovanju pomoćnika - poslovnog ravnatelja te ravnatelja Opere - Drame - Baleta,
14. daje suglasnost intendantu, pomoćniku intendanta - ravnatelju Opere - Drame - Baleta da za vrijeme trajanja mandata mogu umjetnički djelovati i obavljati umjetničke poslove izvan Kazališta. Suglasnost mora u svakom pojedinom slučaju sadržavati uvjete za obavljanje takvih poslova,
15. daje suglasnost intendantu na odluke o ulaganju i nabavi opreme, te nabavi osnovnih sredstava i ostale imovine čija pojedinačna vrijednost prelazi 500.000,00 kuna do 1.000.000,00 kn,
16. daje preporuke i mišljenja o pojedinim pitanjima intendanta Kazališta,
17. donosi odluke o potrebi ulaganja i nabavci opreme Kazališta na prijedlog intendanta,
18. predlaže suosnivačima statusne promjene Kazališta,
19. predlaže promjenu djelatnosti i osnivanje druge pravne osobe, te
20. obavlja i druge poslove određene Zakonom i ovim Statutom.

Ukratko - već više od mjesec dana poslovanje HNK u Zagrebu ne nadgleda - nitko.

Kad će pak novi članovi biti imenovani i kad će Vijeće moći nastaviti s radom, također je nepoznanica. Naime, zagrebačka Gradska skupština posljednju je sjednicu imala 20. prosinca, a iduću još uvijek nije zakazala.

 

 

ZAŠTIĆENI SADRŽAJ

Zanima vas cijeli tekst?

Teatar.hr financira se isključivo sredstvima svojih čitatelja. Stoga ostatak ovog teksta možete pročitati samo uz pretplatu ili SMS plaćanje. Pretplatiti se možete već za 1 kn dnevno.

Odgovori

Share on facebook
Share on twitter
POVEZANE VIJESTI