Login za korisnike

Natječaj 21. Zlatnog lava

Inicijativa za promociju umjetnosti Mediterana, Istra – Umag raspisuje natječaj za selekciju predstava koje će biti uvrštene u službeni repertoar 21. Međunarodnog festivala komornog teatra ‘Zlatni Lav’ Umag 2020.

Natječaj 17. Zlatnog lava

Inicijativa za promociju umjetnosti Mediterana, Istra – Umag raspisuje natječaj za selekciju predstava koje će biti uvrštene u službeni repertoar 17. Međunarodnog festivala komornog teatra ‘Zlatni Lav’ Umag 2016.

Natječaj 16. Zlatnog lava

Inicijativa za promociju umjetnosti Mediterana, Istra – Umag raspisuje natječaj za selekciju predstava koje će biti uvrštene u službeni repertoar 16. Međunarodnog festivala komornog teatra ‘Zlatni Lav’ Umag 2015.

Natječaj 15. Zlatnog lava

Inicijativa za promociju umjetnosti Mediterana, Istra – Umag raspisuje natječaj za selekciju predstava koje će biti uvrštene u službeni repertoar 15. Međunarodnog festivala komornog teatra ‘Zlatni Lav’ Umag 2014.

Natječaj 13. Zlatnog lava

Inicijativa za promociju umjetnosti Mediterana, Istra – Umag raspisala je natječaj za selekciju predstava koje će biti uvrštene u službeni repertoar 13. Međunarodnog festivala komornog teatra ‘Zlatni Lav’ Umag 2012.

Natječaj 12. Zlatnog lava

Inicijativa za promociju umjetnosti Mediterana, Istra – Umag raspisuje natječaj za selekciju predstava koje će biti uvrštene u službeni repertoar 12. Međunarodnog festivala komornog teatra ‘Zlatni Lav’ Umag 2011. Natječaj traje do 2. travnja 2011.

1 2