Login za korisnike

Grga Čvarak (os)

‘Čas je dobar; čas je zao / Što je takav? Tko bi znao?’ U Dječjem kazalištu Branka Mihaljevića u Osijeku, tvrde da je odgovor jednostan. U pitanju je – tvrde . ljubav!