Login za korisnike

Kaj sad?

Predstava Kaj sad?, kaže službena najva: “je drama koja govori o problemu droge u današnjem društvu, problemu koji se tiče svakoga od nas jer se može dogoditi bilo kome, a žrtve mogu biti iz „normalne“ obitelji i iz svih društvenih slojeva. Predstava oslovljava sve generacije, a posebice tinejdžere te ujedno na zanimljiv i popularan način Read more about Kaj sad?[…]