Login za korisnike

Kasandra

Reinterpretacija rata za Troju iz pera Christe Wolf, predložak je koji su za povratak na nacionalnu pozornicu odabrale Nada Kokotović i Mira Furlan.

Tragovi zalutaloga

Nada Kokotović vraća se na Tjedan suvremenog plesa nakon punih 19 godina, tijekom kojih je u Kölnu etablirala vlastiti teatar i u potpunosti se afirmirala na njemačkoj sceni. Njezina predstava Tragovi zalutaloga nastala je prema novoj drami austrijskog književnog enfant terriblea, Petera Handkea.