Login za korisnike

Štokalo na čelu ZKL?

Kako je to još u runu 2011. predvidio jedan od upita na ‘Plan 21’ Kukuriku koalicije, ravnateljicom Zagrebačkog kazališta lutaka postat će – Ljiljana Štokalo. No, izbor ravnateljice nije prošao bez žrtava pa je jedan od članova Kazališnog vijeća podnio ostavku.