predstava produkcija funkcija
Mačka na vrućem limenom krovu (Gavella 1956.)izvođač Baka
Kuća Narančićaizvođač Signora Marina, Luzianova i Nikova starija sestra
Selo Stepančikovoizvođač Agafja Timofejevna, generalica
Djevojačka školaizvođač Gđa. Amelia Tilford, Maryna baka
Bijele noćiizvođač Nastjenkina baka
Na kraju putaizvođač Hermina pl. Lukich
Vještice iz Salemaizvođač Rebecca Nurse
Golgotaizvođač Žena Ksaverova
naslov
23. 03. 2010.
15. 01. 2010.
Share on facebook
Share on twitter