Naslovnica > Kultura promjene
Kultura promjene

Kriegsspiel / Game of War / Igra rata

Društvena igra iz radionice proslavljenog situacionalista, postaje predložak za - reprezentaciju rata.

Ložač Sunca

O rasipanju energije, gađanju u prazno te ostalim na prvi pogled besciljnim aktivnostima govore Silvia Marchig i Monika Gajić, u novoj produkciji Kik Melona.

Dog eat Dog

k.o., tj. kombinirane operacije nastavljaju sa svojim istraživanjima preklapanja različitih izvedbenih i/ili umjetničkih grana.