Login za korisnike

Debitanti

Dekameronske zgode i nezgode pretočene na varaždinsku kajkavštinu, na scenu dovodi Ljubomir Kerekeš.

***

Kajkavske obrade klasika duga su i vrlo uspješna tradicija HNK Varaždin, koju su započeli Vladimir Gerić i Tomislav Lipljin, a na nju se oslanjaju i Debitanti Ljubomira Kerekeša.

Ta je ljubavno-erotska komedija o ljubavi  inspirirana je Decameronom Giovannija Boccaccia, iz kojeg je autor crpio ideje za komediju situacije s dijalozima na svima razumljivoj varaždinskoj kajkavštini.

Nastala u  maniri srednjovjekovnih pučkih teatara namijenjenih ponajprije zabavi, u vrijeme kada su i ženske uloge igrali muškarci, predstava se, kaže autor,  'ne preporuča ispod 14,3...'


Odgovori