Naslovnica > VIJESTI > Natječaj Zaklade Kultura nova

Natječaj Zaklade Kultura nova

Zaklada "Kultura nova" objavila je javne pozive na predlaganje programa i projekata u okviru Programa podrške 2020 s rokom prijave 2. rujna 2020. godine.
Share on facebook
Share on twitter

Bespovratna sredstva bit će dodijeljena udrugama i umjetničkim organizacijama u području suvremene kulture i umjetnosti
za provođenje programa/projekata u 2021. godini te za višegodišnje programe/projekte koji se provode u 2021., 2022. i 2023. godini.

Indikativni proračun za Program podrške 2020 s rokom prijave 2. rujna 2020. godine, iznosi 9.750.000 kn, a uključuje i iznose za 2. i 3. godinu provedbe višegodišnje podrške u Programskim područjima 1, 4 i 5.

Zaklada u okviru Programa podrške 2020 s rokom prijave 2. rujna 2020. godine, raspisuje javne pozive u sedam programskih područja:

  1. Razvojna podrška za organizacije 
  2. Osmišljavanje i priprema novih programa/projekata
  3. Razvoj novih umjetničkih ideja
  4. Razvoj suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj
  5. Razvoj suradničkih platformi u Europi
  6. Podrška za razvoj publike
  7. Podrška za organizacijsko i umjetničko pamćenje

Upite vezane uz Program podrške 2020 moguće je uputiti isključivo na e-mail adresu: podrska@kulturanova.hr u razdobljima: od 16. lipnja 2020. do 29. srpnja 2020. te od 17. kolovoza 2020. do 27. kolovoza 2020. godine.

Svi podatci o javnim pozivima (upute, pravila, uvjeti i kriteriji) nalaze se u Vodiču za prijavu koji je objavljen na mrežnim stranicama Zaklade, gdje je dostupna cjelokupna dokumentacija javnih poziva Programa podrške 2020 s rokom prijave 2. rujna 2020. godine, uključujući i e-prijavnice.

Prijave na javne pozive podnose se isključivo u elektroničkom obliku, a rok za predaju prijava je 2. rujna 2020. godine, u 16 sati.

Odgovori

Share on facebook
Share on twitter
POVEZANE VIJESTI