Login za korisnike

Pijana noć 1918

Predstava je nastala na temelju novele Pijana novembarska noć 1918, Miroslava Krleže, a koja je opet Krležin memoarski zapis iz 1942. i rekonstrukcija javnoga skandala u kojem je Krleža sam sudjelovao.

***

Sredinom studenoga 1918 .organizirana je čajanka u počast časnicima, koji su tih dana pristigli u Zagreb na poziv privremene vlade Narodnog vijeća Slovenaca, Hrvata i Srba, a među uzvanicima bio je i Miroslav Krleža koji se iznerviran zdravicom S. Kvaternika popeo za govornicu , spomenuo Lenjina i rusku revoluciju, te potom (iako je zadobio naklonost prisutnih), prekinut usred govora i izbačen na ulicu.

Za potrebe teatra Ulysses, taj je memoarski zapis dramatizirao Ivo Štivičić, dramski pisac i scenarist, po čijim je predlošcima snimljeno pedesetak TV- serija, poput Kamo idu divlje svinje i Putovanje u Vučjak.

Dramaturgiju predstave potpisuje Tena Štivičić (njegova kći), mlada dramaturginja koja živi i radi u Londonu.

Pijana novembarska noć bila je postavljena samo jednom prije teatra Ulysses, davno na splitskome ljetu u režiji Ljubiše Ristića.

Predstava je nastala u okviru sedme sezone teatra Ulysses na Brijunima, tematski u potpunosti posvećene Miroslavu Krleži, i zamišljena je kao simfonija kroz koju se provlače motivi iz nekih drugih Krležinih djela.


Odgovori