Naslovnica > VIJESTI > INFO > Natječaj za prijem novih članova u ULUPUH

Natječaj za prijem novih članova u ULUPUH

ULUPUH - Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti objavljuje Godišnji natječaj za prijem novih članova.
Share on facebook
Share on twitter

Tekst natječaja prenosimo u cijelosti.

***

Predaja prijava i radova: 1. i 2. veljače 2016.

ULUPUH raspisuje Natječaj za prijem članova u sekcije:
Sekcija za arhitekturu
Sekcija za fotografiju
Sekcija za grafički dizajn i vizualne komunikacije
Sekcija za produkt dizajn
Sekcija za kazališnu i filmsku umjetnost
Sekcija za keramiku, porculan i staklo
Sekcija za kiparstvo
Sekcija za oblikovanje arhitektonsko-urbanističkih maketa
Sekcija za oblikovanje igračaka i lutaka
Sekcija za oblikovanje odijevanja
Sekcija za oblikovanje plemenitih kovina i umjetničkog nakita
Sekcija za restauratorska i oblikovno-fonička djela
Sekcija za tekstilno stvaralastvo
Sekcija za vrtnu i pejzaznu arhitekturu
Studijska sekcija
Sekcija za ilustraciju, karikaturu, strip, animirani film i primijenjeno slikarstvo
Sekcija za multimediju i intermediju

ULUPUH - Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti (www.ulupuh.hr) jedina je strukovna udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti u Hrvatskoj. Kao takva, predstavlja krovnu organizaciju na državnoj razini za sve grane likovnih umjetnosti koje imaju određenu primjenu (uporabnu vrijednost): kazalište i film (scenografija, kostimografija, oblikovanje svjetla), arhitektura, hortikultura, fotografija, karikatura, ilustracija, strip, animirani film i primijenjeno slikarstvo, industrijski dizajn, oblikovanje odijevanja, tekstilno stvaralaštvo, grafički dizajn i vizualne komunikacije, primijenjeno kiparstvo, oblikovanje plemenitih kovina, restauracija i sl.

Ciljevi ULUPUH-a prema Statutu udruge su:
razvijanje i stimuliranje hrvatske primijenjene umjetnosti
unapređivanje i zaštita slobode likovnog stvaralaštva i primjereno valoriziranje hrvatske primijenjene umjetnosti
zaštita djela primijenjenih umjetnosti i autorskih prava svojih članova
osiguranje trajnog utjecaja u oblikovanju kulturne politike u Hrvatskoj
unapređenje suradnje s ostalim udruženjima umjetnika u Hrvatskoj i inozemstvu, posebno na zaštiti slobode umjetničkog stvaranja, autorskih prava, zaštiti moralnog integriteta umjetnika, te socijalna zaštita umjetnika.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi ULUPUH-a jesu:
sudjelovanje u pripremama zakonskih i drugih propisa značajnih za likovno stvaralaštvo primijenjenih umjetnosti;
organiziranje javnih nastupa, izložbi i drugih priredbi primijenjenih umjetnosti;
organiziranje izdavačke, edukativne, izložbene i uslužne djelatnosti;
poticanje međunarodnih likovnih akcija u zemlji i nastupanja svojih članova u inozemstvu;
osnivanje i dodjeljivanje nagrada kao poticaj likovnom stvaralaštvu i javnoj afirmaciji djela primijenjenih umjetnosti;
prikupljanje i sistematiziranje podataka o umjetničkom djelovanju članova.

ULUPUH danas broji više od 1400 članova okupljenih u 17 sekcija. Udrugom upravlja Upravni odbor ULUPUH-a u skladu s odlukama Skupštine. O kvaliteti umjetničkih djelatnosti i programa ULUPUH-a brine se Umjetnički savjet ULUPUH-a.

Stupanjem u ULUPUH stječe se:
- pravo na porezne olakšice u skladu sa Zakonom;
- pravo na besplatnu ocjenu rada prilikom kandidiranja za članstvo u HZSU (Hrvatska zajednica samostalnih umjetnika);
- pravo na sudjelovanje na natječajima koji zahtijevaju članstvo u strukovnoj udruzi
Pored toga stječu se prava i obaveze spram udruge, kako su opisani u Statutu ULUPUH-a:
- biti informirani o svim događanjima, natječajima, izložbama, radionicama i sl. u Hrvatskoj i inozemstvu vezanima uz područje primijenjenih umjetnosti;
- redovito plaćati godišnju članarinu (250,oo kn);
- redovito obavještavati ULUPUH o svom profesionalnom i umjetničkom djelovanju;
- ravnopravno sudjelovati u svim internim natječajima;
- posjedovati člansku iskaznicu ULUPUH-a ili udruženja u koja je učlanjen ULUPUH;
- aktivno sudjelovati u ostvarivanju programa i ciljeva ULUPUH-a;
- sudjelovati u radu sekcija;
- predlagati, birati i biti birani u tijela ULUPUH-a;
- štititi ugled ULUPUH-a;
- štititi umjetničko stvaralaštvo i djelo.

Članom ULUPUH-a može postati svaki punoljetni državljanin Republike Hrvatske ili strani državljanin koji se u javnosti potvrdio stvaralaštvom na području primijenjenih umjetnosti, uz opće uvjete te posebne stručno-tehničke koje propisuje svaka ULUPUH-ova sekcija posebno (vidjeti Kriterije za prijem). Kandidati su dužni za prijem u članstvo ULUPUH-a podnijeti ispunjenu Pristupnicu s dokumentacijom o javnom umjetničkom djelovanju te donijeti radove i ostale priloge koje propisuju pojedine ULUPUH-ove sekcije.

Podaci o obrazovanju moraju biti potkrijepljeni odgovarajućom dokumentacijom (preslikom diploma ili svjedodžbi). Kandidati će se ocjenjivati isključivo na temelju dostavljenih radova i dokumentacije. Svi će se radovi i prateća dokumentacija po završetku postupka vratiti autorima, izuzev Pristupnice koja se pohranjuje u arhivu udruge. Za sva dodatna pitanja oko pripreme materijala kandidati se mogu obratiti predsjedniku sekcije u koju se žele prijaviti. Kontakt je dostupan na stranici http://www.ulupuh.hr/hr/sekcije.asp (kliknuti na odgovarajuću sekciju) ili upitom na galerija-ulupuh@zg.t-com.hr; tel. 01 4813 746, 01 4552 595.

Zaprimanje prijava i radova kandidata vršiti će se u Galeriji ULUPUH, u Tkalčićevoj 14 u Zagrebu, 1. i 2. veljače 2016., od 10 do 15 sati. Ukoliko se radovi šalju poštom ili dostavom, potrebno je dostavljaču naglasiti da dostava bude unutar tog vremena (ne prije 10 i ne poslije 15 sati). Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Prijave i radove pregledati će umjetnički savjeti odgovarajućih sekcija i Umjetnički savjet ULUPUH-a te na temelju toga izabrati kandidate za prijem.

Kotizacija po kandidatu iznosi 400 kn, a plaća se pri predaji radova. Kotizacija se ne vraća. Iznimno, autori koji ne mogu osobno doći uplatiti kotizaciju, mogu ju uplatiti putem uplatnice ili interneta, na žiro račun ULUPUH-a kod Privredne banke, broj HR62 2340 0091 1001 6535 3. Pod Uplatitelja treba upisati ime i prezime, pod svrhu uplate: „Kotizacija za članstvo u ULUPUH-u“, pod Model: 00, a pod Poziv na broj - datum uplate (bez razmaka i interpunkcija). Presliku uplate ili ispis potvrde o uplati preko Interneta treba poslati elektronskom poštom na adresu Tajništva udruge ulupuh@zg.t-com.hr najkasnije do 2.2.2016. Prijave bez plaćene kotizacije neće se razmatrati.

Rokovi:
1.2. i 2.2. 2016.- zaprimanje prijava i radova u Galeriji ULUPUH u Tkalčićevoj 14 u Zagrebu (od 10 do 15 sati)
10.2.2016. - obavijest kandidatima o rezultatima natječaja pismenim putem
17.2. -  26.2.2016. - izložba novoprimljenih članova u Galeriji ULUPUH

ZAŠTIĆENI SADRŽAJ

Zanima vas cijeli tekst?

Teatar.hr financira se isključivo sredstvima svojih čitatelja. Stoga ostatak ovog teksta možete pročitati samo uz pretplatu ili SMS plaćanje. Pretplatiti se možete već za 1 kn dnevno.

Odgovori

Share on facebook
Share on twitter
POVEZANE VIJESTI