Naslovnica > posao > Stranica 3
posao
DO 23.2.2021.

Traži se ravnatelj/ica kazališta

Rok za prijave od 20 dana počeo je teći 3.2.2021.
DO 18.2.2021.

Traži se ravantelj/ica Centra za kulturu

Rok za prijave od 15 dana počeo je teći 3.2.2021.
DO 3.2.2021.

Traži se stručni suradnik u prodaji (m/ž)

Natječaj vrijedi do: 3.2.2021.
DO 6.2.2021.

Traži se ravnatelj/ica kazališta

Rok za prijave od 15 dana počeo je teći 22.1.2021.
DO 22.1.2021.

Traži se administrator/ica nabave

Natječaj vrijedi do: 22.1.2021.
DO 21.1.2021.

Traži se glazbeni producent/ica

Rok za prijave od 8 dana počeo je teći 13.1.2021.
DO 21.1.2021.

Traži se suradnik/ca za marketing i prodaju

Rok za prijavu od 8 dana počeo je teći 13.1.2021.
DO 21.1.2021.

Traži se viši/a suradnik/ca za scensku tehniku

Rok za prijave od 8 dana počeo je teći 13.1.2021.
DO 21.1.2021.

Traži se organizator/ica-suradnik/ca scenske tehnike

Rok za prijave od 8 dana počeo je teći 13.1.2021.
DO 21.1.2021.

Traži se ravnatelj/ica Centra za kulturu

Rok za prijavu od 8 dana počeo je teći 13.1.2021.
DO 18.1.2020.

Traži se ravnatelj/ica kazališta

Rok za prijave od 10 dana počeo je teći 8.1.2020.
DO 18.1.2021.

Traži se ravnatelj/ica kazališta

Rok za prijave od 10 dan apočeo je teći 8.1.2021.