Login za korisnike

Boljšoj: dno se još uvijek ne nazire

Skandalozna protekla godina središnje hrvatske nacionalne kazališne kuće čista je ‘kamilica’ prema događajima koji potresaju moskovski Boljšoj i kojima se – nažalost – ne nazire kraja, a sve to u godini koja je u Rusiji proglašena ‘godinom kulture’.

1 2 3