Login za korisnike

Komedija zabune

Shakespeareova komedija o zamijeni identiteta tek je polazište za predstavu Narodnog pozorišta iz Subotice.

***

Komediju zabuna ili u izvorniku The Comedy of Errors  William Shakespeare napisao je ngdje između 1590. i 1594. godine, po svoj prilici koristeći motive iz Plautove komedije Menaechmi. Kako je to i inače činio, i ovdje je Bar drstično adaptirao izvornu ideju, pa je tako proširio i obogatio lik zanemarene supruge, dodao one sestre, oca i majke i cijelu dramu smjestio na novu lokaciju, u - Efez. No, najveća je promjena svakako ona uvođenja još jednog para blizanaca.

Naime, Komedija zabuna priča je o dva para identilnih blizanaca razdvojenih po rođenju, a koji se čudesnim spletom okolnosti opet sreću...

Mladi reditelj Milan Nešković tu je priču iskoristio samo kao jedan od elemenata svoj predstave u kojoj kombinira mehanizme 'kazališta u kazalištu' i brojna  sredstva dekonstrukcije. Kako kaže službena najava:

"Može se reći da su autori predstave „Komedija zabune“ pošli od teze da su zaplet i odnosi među likovima u Šekspirovom tekstu manje bitni od činjenice da treba nasmejati publiku. Interpretacija teksta ovde nije cilj već je povod za vrtoglavu i autoironičnu zabavu."

 


Odgovori