Login za korisnike

Sad Sam Lucky – jednadžbe jezika i tijela

Život i djelo jednog od ponajboljih slovenskih pjesnika, Srečka Kosovela, partitura su za novo autorsko istraživanje Matije Ferlina.

***

Jezikom kao koreografskom partiturom Matija Ferlin počeo se baviti u predstavi Samice, a istraživanje nastavlja i najnovijim solom u seriji radova SAD SAM. započetoj još 2004. godine.

Ovaj put, polazište mu je poezija jednog od najvećih slovenskih pjesnika Srečka Kosovela, a za koju dramaturg predstave, Goran Ferčec kaže da: "širokim koracima prolazi kroz impresionizam, simbolizam, ekspresionizam i konstruktivizam", odnosno da je "fizički napada jezik u pokušaju da mu pronađe idealnu formu, onu koja je više od poezije same".

Ferlin i Ferčec zato Kosovelovu poeziju doživljavaju kao koreografiranje jezika i istovremeno partituru za koreografiranje predstave.

Kako kaže službena najava:

'Srečko Kosovel je rođen 1904. Matija Ferlin je rođen 1982. Matija je stariji od Srečka osam godina. Koliko godina ima Srečko? ' - Ova jednadžba možda uopće nema rješenja. Ili, rezultat ove jednadžbe ne može biti više od začudnosti kratkotrajnošću. Ova jednadžba je, i bez točnog odgovora, dobar početak...

Govor se nameće kao jedan od primarnih oblika te reprezentacije, pokret kao drugi, prostor kao treći. Odnosom između potentnosti stiha, materijalnosti govora, izdržljivosti pokreta i refleksivnosti prostora, Matija Ferlin kreira kontinuiranu koreografsku cjelinu izrazito naglašene fizičnosti. Inzistiranjem na krajnostima koje generiraju rubni pojmovi poput početka i kraja, sreće i tuge, života i smrti, prolaznosti i vječnosti, aktivnosti i pasivnosti, Ferlin ulazi u radikalni, fizički, turbulentni i emocionalni dijalog s jedinstvenim autorom na europskoj avangardnoj sceni prepoznajući njegov život i djelo kao paradigmu bilo koje vrste umjetničkog života i rada.'

autorski tim
Luka Prinčić skladatelj
Mauricio Ferlinscenograf
Matija Ferlinautor
Srečko Kosovelautor stihova
Goran Ferčecdramaturg

izvođači
Matija Ferlin

Odgovori