Login za korisnike

Carmina Burana (ri)

Jedno od najpoznatljivijih vokalno-instrumentalnih djela namjenjenih kazališnom izvođenju, po drugi put u samo nekoliko godina postaje domaća repertoarna predstava. U HNK Rijeka, u koreografiji Huga Viere.

***

Rukopisi koji sadržavaju uglavnom pjesme i ponešto dramskih tekstova, a sadržajno sežu od ljubavne i duhovne poezije, preko poezije satiričnog sadržaja, do misterija i drama religioznog sadržaja porijekolom iz 11. i 12. stoljeća pronađeni su početkom 19. stoljeća u benediktinskom samostanu u Bavarskoj,

Pa iako je jedan dio rukopisa zauvijek oštećen ili uništen, za druge dijelove pronađeni su i korespondirajući glazbeni zapisi, iako ne svi u notnom obliku, tako da se o originalnoj glazbi još uvijek spekulira.

No, ono što je zapravo nevjerojatno populariziralo sadržaj ovih srednjovjekovnih rukopisa jest kantata koju je 1935. godine, od 24 pjesme, skladao njemački kompozitor Carl Orff kao dio svog triptiha Trionfi, koji uz Carminu Buranu sadrži još Catulli Carminu te Trionfo di Afrodite.

Michael Hofman asistirao je Orffu u stvaranju libreta i 1937. u Frankfurtu 'Carmina Burana' prvi put je vidjela svjetlo dana, a Orff je tada dao svoju sada već legendarnu izjavu o tome da je sve što je stvorio prije 'Carmine Burane' nevažno i slobodno može biti uništeno.

Strukturno govoreći, kompozicija je inspirirana srednjovjekovnim Rota Fortunae odnosno kolom sreće, nestalnom sudbinom, te se sastoji od 5 dijelova, koje otvara i zatvara prepoznatljiva O Fortuna.

Carmina se posljednji put na domaćim baletnim repertoarima pojavila 2009. na Splitskom ljetu gdje ju je postavio Youri Vamos, dok ovu produkciju koreografski potpisuje Hugo Viera, s čijim se radom publika imala prilike upoznati u HNK Zagreb na predstavi Varijacije u f.ado molu.


Odgovori