Login za korisnike

Ogledala

Autorski projekt Gorana Matovića zapravo je scenski kolaž golemoga opusa velikog J.L. Borghesa.

***

Najavljena kao off premijera 53. Splitskog ljeta, 'Ogledala' su recital čijim se najinteresantnijim dijelom čini pojavljivanje povjesničara umjetnosti Tonka Maroevića, kao jednog od izvođača. Kako on sam navodi u najavi predstave: ' U scenskoj adaptaciji golemoga i zahtjevnoga Borgesova djela prevagnula je želja za predstavljanjem emocionalno najutemeljenijih aspekata. Po mjeri ljudskog govora u prvi plan tako dolaze starac i slijepac, sa svojim specifičnim doživljajem svijeta, a tek u pozadini naziru se piščeve globalne metafore kao što su: labirint, križ, tigar, bodež, sfinga, biblioteka, piramida ili zrcalo. Nemoguće je u drugom mediju postići formalnu zaokruženost i zatvorenost Borgesovih simbola, no i te kako je poticajno provjeriti njihove raspone u presjecištu interpretatova tijela i glasa u svojevrsnoj definitivnoj točki 'omega'.

autorski tim
Jorge Luis Borgestekst
Zoran Mihanovićoblikovanje svjetla
Goran Matovićtekst
Arsen Dedićskladatelj

izvođači
Goran Matović
Tonko Maroević

Odgovori