Login za korisnike

Amadeus

Dramu i istoimeni filmski scenarij P. Shaffera adaptirao je redatelj Tomi Janežič i u incenaciji angažirao gotovo sve ansamble HNK Rijeka

***


Odgovori