Login za korisnike

Kreket

Princ koji je pretvoren u žabu, poznata bajka pretvorena u dramski tekst i sve to pretvoreno u predstavu Teatra EXIT i Scene Gorica.

***

Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich, doslovno Žablji kralj ili Željezni Heinrich narodna je bajka najpoznatija iz verzije Braće Grimm i tradicionalno se objavljuje kao prva u njihovim kolekcijama priča.

Bajka je doživjela brojne varijacije i prerade, no osnovna se piča uvijek svodi na isto - razmažena princeza sreće žapca koji se čarolijom pretvara u prekrasnog princa... većina suvremenih verzija kao 'okidač' zatu čaroliju navodi poljubac iako starije verzije, pa i ona braće Grimm umjesto poljupca navode trenutak u kojem Princeza žapca baci o zid...

Poznatog se predloška davne 1983. godine prihvatio slavni američki dramatičar David Mamet, i u svom poznatom stilu pretvorio ga u priču o osobnim ograničenjima i predrasudam.  Začaranome princu stalo je jedino do toga da se povrati u prijašnje stanje. Zašto ga je snašla žablja perspektiva, zbog čega se sudbina tako okrutno poigrala s njime, sve to mu nije na pameti sve dok mu predanost i poniznost sluge koji spremno žrtvuje život za prijateljstvo, ne otvore oči za drugu dimenziju života...

Polusatni dramski predložak u predstavu za publiku od 7 do 77 godina pretvara Rene Medvešek, a nastaje u korpodukciji Teatra EXIT i POU Velika Gorica.

 


Odgovori