Naslovnica > VIJESTI > INFO > Gradski ured za kulturu i ponavljače

Gradski ured za kulturu i ponavljače

Zamjenik pročelnika zagrebačkog Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport, Tedi Lušetić, ne samo da je zaposlen mimo zakona, već je uspio pasti na državnom ispitu i to zbog nepoznavanja zakonodavstva u kulturi!
Share on facebook
Share on twitter

Gradonačelnik Zagreba, Milan Bandić raspisao je 2. svibnja 2011. godine natječaj za imenovanje zamjenika/zamjenice pročelnika u Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i šport.

Natječaju su mogli pristupiti kandidati koji su zadovoljavali slijedeće uvjete:

-magistar/magistra, odnosno stručni specijalist/stručna specijalistica struke s područja društvenih, tehničkih ili humanističkih znanosti,

- najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje Uredom,

- poznavanje rada na PC-u i

- položen državni stručni ispit.

Nakon provedenog natječajnog postupka, 21. srpnja 2011. gradonačelnik je na mjesto pročelnika u Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i šport, imenovao Tedija Lušetića i to na vrijeme od četiri godine.

Nije pri tome nikoga smetala činjenica da je, Lušetić, dotada voditelj službe marketinga u zagrebačkog gradskom kazalištu Komedija, akademski muzičar klarinetist i profesor klarineta, dakle, da ne ispunjava prvi uvjet natječaja - visoku školsku spremu s područja društvenih, tehničkih ili humanističkih znanosti. Naime, kako smo već pisali povodom poništavanja natječaja za intendanta HNK u Zagrebu, domaće zakonodavstvo jasno razlikuje društvene i humanističke zananosti od umjetničkih područja.

No, ni to nije sve. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a temeljem kojeg je natječaj i raspisan, u članku 41. izričito kaže:

 Članak 41.
Službenik ne smije donositi odluke, odnosno sudjelovati u donošenju odluka koje utječu na financijski ili drugi interes:
a) njegovoga bračnog ili izvanbračnog druga, djeteta ili roditelja,
b) fizičkih, odnosno pravnih osoba s kojima ostvaruje ili je ostvarivao službene ili poslovne kontakte u posljednje dvije godine,
c) fizičkih, odnosno pravnih osoba koje su u posljednjih pet godina financirale njegovu izbornu kampanju,
d) udruge ili pravne osobe u kojoj je na mjestu predsjednika, upravitelja ili člana upravnog odbora,
e) fizičke ili pravne osobe čiji je predstavnik, zakonski zastupnik ili stečajni upravitelj,
f) fizičke ili pravne osobe s kojima je službenik, njegov bračni ili izvanbračni drug, dijete ili roditelj u sporu ili je njihov dužnik.

Lušetić je međutim u gradsku službu stigao izravno s radnog mjesta u Gradskom kazalištu Komedija. Na mjestu pročelnika u Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i šport, ne samo da izravno utječe na financijski ili drugi interes svog dojučeranjeg poslodavca, već se isti njegovim odlukama debelo okoristio o čemu smo detaljno pisali ovdje. Za ilustraciju, dovoljno je promotiriti omjer sredstava koje je Gradski ured odobravao Komediji prije i poslije Lušetićeva imenovanja.

Uz sve navedeno, Lušetić je u službu primljen pod uvjetom da u roku od godine dana položi državni stručni ispit za državne službenike.

Već spomenuti  Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi u članku 92. kaže:

Članak 92.
Službenik koji je primljen u službu s radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima u trajanju dužem od vremena određenog za vježbenički staž, a nema položen državni stručni ispit, dužan je ispit položiti u roku od godine dana od prijma u službu.
Službenik koji ima položen pravosudni ispit nije dužan polagati državni stručni ispit.
Službeniku koji ne položi državni stručni ispit u roku iz stavka 1. ovoga članka prestaje služba istekom posljednjeg dana roka za polaganje ispita.
U slučaju privremene spriječenosti za rad zbog bolovanja, rodiljnog dopusta, odnosno drugoga opravdanog razloga, rok iz stavka 1. ovoga članka može se produžiti za onoliko vremena koliko je trajala privremena spriječenost za rad, odnosno drugi opravdani razlozi.

Lušetić je u službu primljen 21. srpnja 2011. pa je najkasnije do 21. srpnja ove godine trebao položiti državni ispit, koji kako piše Ministarstvo uprave: 'predstavlja završni čin provjere i znanja i osposobljenosti kandidata za rad u državnoj službi...'.

Ispitom se provjerava da li kandidat:

  • razumije smisao propisa kojima se uređuje područje državne uprave
  • zna samostalno pratiti propise i primjeniti ih u svom području rada
  • zna prepoznati koje odgovornosti preuzima radom u državnoj i javnoj službi

Odnosno, je li u stanju 'samostalno i odgovorno obavljati služu sukladno zahtjevima javnog interesa u području svog rada'.

Prema podacima koje nam je ustupila Služba za izobrazbu državnih službenika, Lušetić je ispit i prijavio u zakonskom roku, i to za 30. lipnja ove godine, da bi ga potom - odgodio. Pred komisiju je konačno izašao 1. rujna i - pao. I to kako!

Državni ispit polaže se, naime, u dva dijela. Opći dio Ispita razrađen je u točkama 1. do 6. Programa općeg i posebnog dijela Ispita i sastoji se od provjere znanja iz slijedećih predmeta:

  1. Ustavno uređenje
  2. Sustav državne uprave
  3. Službenički odnosi
  4. Sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave
  5. Upravni postupak i upravni sporovi
  6. Uredsko poslovanje
  7. Osnove sustava Europske unije.

Posebni dio Ispita odnosi se na provjeru znanja iz određenog upravnog područja kojim će se kandidat u praksi baviti.

E pa, baš na tom, posebnom dijelu ispita Lušetić je spektakularno pao, a neslužbeno saznajemo, zato - jer nije znao definirati - umjetničku organizaciju?!

Dakle  - zamjenik pročelnika u Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba, pao je na ispitu iz područja za koje je već godina dana zadužen u tom istom Gradu?

Bilo bi smiješno, da nije žalosno, i da zbog Lušetićeve (ne)kompetencije već više od godinu dana ne pati zagrebačka kulturna scena, o čemu smo vam na dugo i široko pisali ovdje.

Srećom po Lušetića, a nesrećom po već spomenutu zagrebačku kulturnu scenu, čak i u ovakvim okolnostima dozvoljen je popravni ispit. Da opet citiramo propise:

'Kandidat koji nakon prvog polaganja Ispita ne položi najviše dva predmeta, ima pravo polagati popravni Ispit iz tih predmeta. Popravnom Ispitu može pristupiti u roku 30 dana od dana prvog polaganja Ispita. Kandidat ima pravo pristupiti najviše dva puta na popravni Ispit iz predmeta koje nije položio pri prvom polaganju Ispita. Ukoliko u posljednjem pokušaju ne položi predmete iz kojih ima popravak, gubi pravo polaganja Ispita za to radno mjesto. Za kandidata koji neopravdano nije pristupio popravnom Ispitu, smatrat će se da nije položio Ispit'.

Ne prođe li dakle ni iz drugog pokušaja, Lušetić bi silom zakona trebao bi dobiti otkaz. No, kako smo već ustanovili temeljem tog istog zakona posao nije smio ni dobiti, pa je malo vjerojatno da će ga zbog nezananja - izgubiti.

No, ako se nadate i toj mogućnosti, znajte da zamjenik pročelnika popravnom mora pristupiti -  29. rujna.

 

 

ZAŠTIĆENI SADRŽAJ

Zanima vas cijeli tekst?

Teatar.hr financira se isključivo sredstvima svojih čitatelja. Stoga ostatak ovog teksta možete pročitati samo uz pretplatu ili SMS plaćanje. Pretplatiti se možete već za 1 kn dnevno.

Odgovori

Share on facebook
Share on twitter
POVEZANE VIJESTI
PRATITE NAS I NA
INBOX

Ne propustite naš dnevni Newsletter

Sažetak svih vijesti objavljenih prethodnog dana dostavljamo svakog jutra u vaš inbox

NAJČITANIJE
NAJNOVIJE