Login za korisnike

Antica

Što se dogodi kad drama autentičnog makedonskog ‘bit’ žanra dopadne u ruke Branka Brezovca, provjeriti možete na – Eurokazu.

***

Antica, mlada djevojka, na pragu prvih ljubavnih iskustava, ne može realizirati svoju ljubav prema poštenom Makedoncu, jer joj je njezina grkofilska obitelj za muža namijenila materijalno osigurana starca Nikolakija. Tako se u drami prepleću razni emotivni, politički i društveni interesi Albanaca, Turaka, Makedonaca, grkofila, crkve, a sve završi pobjedom makedonskoga poštenja i junaštva, pa time i iskrene ljubavi, ali i – svadbenim orgijama.

Sadržaj je to predstave, koja se temelji se na istoimenoj melodrami makedonskoga pisca Riste Krleta, što ju je prema melodrami autentičnog makedonskog ‘bit‘ žanra s početka 20. stoljeća, nastalog u svrhu učvršćivanja nacionalne svijesti, svojim specifičnim redateljskim rukopisom na scenu prilepskog Narodnog teatra Vojdana Černodrinskog, postavio Eurokazov kućni redatelj – Branko Brezovec.

Na pozadini priče o Antici, mladoj djevojci izloženoj udvaranju prosaca različitih narodnosti, Brezovec gradi složenu i vizualno snažnu sliku suvremene Makedonije u njezinoj potrazi za identitetom, koja, kao što znamo, izaziva regionalne netrpeljivosti (poznati spor s Grčkom oko imena Makedonija i isticanja Aleksandra Velikog kao praoca nacije).

U predstavi sudjeluje i ansambl prilepskoga teatra sa glazbom stalnoga Brezovčeva suradnika Marjana Nećaka.

autorski tim
Risto Krleautor teksta
Valentina Pirganoskainspicijent
Tome Temelkoskioblikovatelj zvuka
Blagoja Pepeljugoskioblikovatelj zvuka
Risto Grkoskioblikovatelj svjetla
Kire Miladinoskikoreograf
Marjan Nećakskladatelj
Branko Brezovecredatelj

izvođači
Aleksandar StepanuleskiSelman aga
Aleksandar TodeskiArnaut
Andon JovanoskiRistaki
Dimitar CrcoroskiArnaut
Dimitrina MickoskaPare
Dimko VandeskiStarosvat - tatko mu na Ilija
Igor TrpceskiPop Jance
Katerina CakmakoskaKate
Marija S. IlijeskiSavetka
Milan SekuloskiIlija Kristafilov Damjanoski
Najdo TodeskiVasilka
Nataša NaumoskaFrosa
Nikola NastoskiArnaut
Petar GorkoKum- tatko i na Antica
Suzana BrezovecSavetka
Trajce IvanoskiNikola Stefanov G'Zarkov
Viktorija StepanovskaAntica
Violeta ČakarovaBaba Anca
Zoran IvanoskiArnaut

Odgovori