Login za korisnike

Polemika za budale ili slučaj ‘Zarez’

Polemika portala H-alter i dojučerašnjeg člana Vijeća za knjigu i nakladništvo, Deana Dude bespredmetna je, kao i izmotavanja glasnogovornice Ministarstva kulture. Naime, i Ministarstvo i nadležno Vijeće, pa čak i premijer, već godinu dana znaju za sukob interesa u slučaju ‘Zarez’.