Naslovnica > Cabaret na crno
Cabaret na crno

Cabaret na crno

Predstava koja je ujedno je i tečaj profesionalne orijentacije/prekvalifikacije, čije će vam stručno osoblje slikovito objasniti vaša poziciju na tržištu rada i način kako se pozicionirati bolje.