Naslovnica > Sodaberg
Sodaberg

Simple life

U suradnji ZPA i Marjane Krajač, nastaje predstava koja radi po principu: izvođač u odnosu na gledatelja - jedan na jedan...