Login za korisnike

I did once a piece (walk + talk)

Nekadašnja voditeljica radioničkih programa bečkog Tanzquartiera, predstavlja se lecture performanceom.

***

Klasično baletno obrazovanje Milli Bitterli stekla je u školi Bečke državne opere i bečkom konzervatoriju, a potom se okrenula suvremenom plesu educirakići se diljem Europe. Kao plesačica surađivala je sa Meg Stuart, Lloydom Newsonom i Nigelom Charnockom, prije no što je 2000. godine osnovala vlastitu trupu artificial horizon.

Odonda je koreografirala, surađivala i radila u brojnim kolektivima, a u razdoblju od 2001. do 2003. bila je i umjetnička ravnateljica radioničkog i obrazovnog programa u bečkom Tanzquartieru.

Glavna karakteristika njezonog rada jest kombiniranje osobnog i umjetničkog, što je vidljivo već i iz naslova njezinih ranijih radova: Was bleibt von mir? ili Što će ostati od mene?, Die Verschleuderung des Ich tj. Rasprodaja same sebe,  moj hobby je moja sudbina.

U svima njima fokusirala se na odnos između plesačke biografije i plesa, a isto čini i u svom lecture performanceu  walk + talk, koristeći narativnu formu kako bi predstavila vlastite stavove o tome što trenutno čini njezinu osobnu i umjetničku filozofiju.

autorski tim
Milli Bitterlikoreograf

izvođači
Milli Bitterli

Odgovori