Naslovnica > VIJESTI > PLES > Zahtjevi Protesta

Zahtjevi Protesta

Udruga profesionalnih plesnih umjetnika "PULS" objavila je zahtjeve koje će tijekom akcije PROTEST u ponedjeljak uručiti Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i šport grada Zagreba
Share on facebook
Share on twitter

Pismo upućeno nam iz UPUH-a, a u sklopu akcije PROTEST – provedimo dan u Gradskom uredu za kulturu!, prenosimo u cijelosti.

***

Poštovani Pročelniče, poštovani dužnosnici Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport grada Zagreba,  poštovani članovi Vijeća za kazališnu djelatnost

U ime Udruge plesnih umjetnika Hrvatske UPUH i Udruge profesionalnih plesnih umjetnika «PULS» upućujemo Vam

Zahtjev za hitnu razradu strategija razvoja, financiranja, predstavljanja i distribucije suvremene plesne umjetnosti u gradu Zagrebu

Temeljem uvida u rezultate natječaja Ureda za obrazovanje, kulturu i šport grada Zagreba za programe kazališne i plesne djelatnosti u 2010.god., želimo službeno reagirati te Vas time upozoriti na probleme i opasnosti kojima je izložena suvremena plesna djelatnost, a koji proizlaze iz sustava financiranja kojemu je nadležan Ured za obrazovanje, kulturu i šport grada Zagreba.

Unatoč izuzetnoj lokalnoj aktivnosti, međunarodnoj vidljivosti i prisutnosti, količini i kvaliteti projekata te kontinuiranom dugogodišnjem radu, suvremena plesna djelatnost u gradu Zagrebu u potpunosti je marginalizirana unutar šire kazališne djelatnosti. S obzirom da u Gradu Zagrebu još uvijek ne postoji jasna vizija kulturne politike u kojoj je suvremena plesna djelatnost zastupljena shodno njezinim potrebama, rezultatima i dugogodišnjoj tradiciji,  tražimo  da se hitno očitujete na sljedeće zahtjeve upućene od strane struke:

1a) Zahtjevamo da se u roku od dva tjedna očitujete po pitanju kriterija raspodjele sredstava Javnih potreba u kulturi grada Zagreba u 2010. godini na poziciji Kazališna i plesna djelatnost.

  • Plesna djelatnost je zastupljena sa 0.8% sredstava u odnosu na ukupan proračun za djelatnost kulture Grada Zagreba u 2010. godini

(na poziciji Kazališna i plesna djelatnosti i Međunarodna suradnja)

  • Plesnoj djelatnosti su u 2010. godini neproporcionalno smanjena sredstava u odnosu na druge djelatnosti na poziciji Kazališna i plesna djelatnost:

Profesionalni plesni ansambli, udruge i projekti 19.3%

Kazališne družine, udruge i projekti 17.7%

Festivali i manifestacije 8.6%

Javna gradska kazališta 8%

(HNK 4.8%)

Iz gore navedenih podataka zaključujemo da su se neproporcionalno smanjila sredstva na štetu suvremene plesne djelatnosti te da je omjer reprezentacijske kulture (Festivali i manifestacije) i umjetničke proizvodne kulture nepovoljan. Time se potvrdilo da Gradske vlasti i njezina tijela odlučivanja nemaju razrađenu strategiju planskog financiranja u kulturi te da se odluke donose nesustavno i bez kriterija, čak i u recesijskoj godini. Donošenjem ovakvih odluka stvaraju se ključne prepreke za planski razvoj i poticaj profesionalne suvremene plesne djelatnosti.

1b) Zahtjevamo da se do 2011. godine uspostavi transparentni sustav ocjenjivanja i vrednovanja programa te da se izbjegne prekasno i nepotpuno objavljivanje rezultata natječaja za tekuću godinu

1c) Zahtjevamo povećanje sredstava plesnoj djelatnosti u proporcionalnom odnosu sa sredstvima koja se izvajaju za širu kazališnu djelatnost

  • Plesna djelatnost sa 0.8% sredstava, koja se odvajaju iz ukupnog proračuna za djelatnost kulture Grada Zagreba, financira djelatnost svih zagrebačkih profesionalnih plesnih ansambala, umjetničkih organizacija i samostalnih plesnih umjetnika; troškovi produkcije, organizacije, administracije i post-produkcije projekata. Sredstva dodijeljena za realizaciju umjetničkih programa prisiljeni smo ulagati paralelno u ostvarivanje umjetničkih programa, u troškove poslovanja i hladnog pogona čime smo prisiljeni na stihijsko, kratkoročno i nekvalitetno planiranje produkcija, repriza predstava, domaćih i međunarodnih gostovanja, kolaborativnih međunarodnih istraživanja, umjetničkih rezidencija i sličnih programa.

1d) Zahtjevamo da se u 2011. godini uz programska sredstva omoguće dodatna sredstva za troškove poslovanja i hladnog pogona

2) Zahtjevamo hitno provođenje prihvaćenog modela suradnje između suvremene plesne scene i gradskih kazališta te drugih kulturnih institucija kojima je osnivač Grad Zagreb koji je 19.10.2007. godine predan Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i šport te tražimo službeni dokument kojim se potvrđuje zabrana naplaćivanja termina plesnim subjektima i obećano podmirivanje troškova već ostvarenog najma u 2009. godini.

3) Zahtjevamo da se hitno uspostavi model financiranja hladnog pogona Plesnog centra

  • S obzirom da Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport samo djelomično sufinancira troškove hladnog pogona Plesnog centra, plesni subjekti su primorani vlastititim programskim sredstvima podmirivati troškove realizacije programa. Predlažemo da se sredstva hladnog pogona podmiruju iz proširene djelatnosti Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport.

4) Zahtjevamo da plesna umjetnost u svim svojim segmentima bude ravnopravno zastupljena u izradi Strateškog plana kulturnog razvoja Grada Zagreba

Uzimajući u obzir sve gore navedene probleme s kojima se plesna djelatnost već godinama susreće na svakodnevnoj razini, molimo Vas da ozbiljno razmotrite naše zahtjeve te pokrenete hitnu izradu strategije razvoja, predstavljanja i financiranja suvremene plesne umjetnosti u Gradu Zagrebu.

Zahtjev za hitnu razradu strategija razvoja, financiranja, predstavljanja, i distribucije suvremene plesne umjetnosti u gradu Zagreb upućujemo:

1. g. Ivici Lovriću (pročelniku Ureda za obrazovanje, kulturu i šport grada Zagreba)

2. g. Dušku Ljuštini (savjetniku gradonačelnika)

3. gđi. Željki Udovičić (zamjenici pročelnika za kazališnu djelatnost)

4. gđi. Mariji Leko (stručnoj suradnici za kazališnu djelatnost)

5. Članovima Vijeća za kazališnu djelatnost

6. Odboru za kulturu: dr.sc. Zvonko Maković

mr.sc. Marin Knezović

Ivan Račan

Dinka Pavelić

Jasen Mesić

7. g. Milanu Bandiću (gradonačelniku grada Zagreba)

8. gđa.  mr.sc. Tatjani Holjevac (potpredsjednici Gradske skupštine grada Zagreba)

Udruga plesnih umjetnika Hrvatske

Udruga profesionalnih plesnih umjetnika «PULS»

U Zagrebu, 22. veljače 2010. godine

ZAŠTIĆENI SADRŽAJ

Zanima vas cijeli tekst?

Teatar.hr financira se isključivo sredstvima svojih čitatelja. Stoga ostatak ovog teksta možete pročitati samo uz pretplatu ili SMS plaćanje. Pretplatiti se možete već za 1 kn dnevno.

Odgovori

Share on facebook
Share on twitter
POVEZANE VIJESTI