Login za korisnike

Bile jednom… Siluete kao moja…

Za temu svoje nove predstave ‘Kelkope’ su odabrale snagu žene, a u tome su im pomogli koreografi Maša Kolar, Zoran Marković i Igor Barberić.

***

Predstava 'Bile jednom... Siluete kao moja...' sastoji se od dva dijela. Koreografiju prvog dijela potpisuju plesači i koreografi Maša Kolar i Zoran Marković, dok je autor drugog dijela Igor Barberić.

Dvije različite priče i dva različita konteksta, kako kažu autori, ipak imaju zajedničku poveznicu - snagu, i to snagu žene.

Profesionalni plesni ansambl Kelkope postoji i djeluje od 1993. godine. Članovi ansambla su profesionalni plesači koji djeluju na različitim područjima plesne umjetnosti. Do sada ansambl postavio i izveo osam samostalnih projekata te dva u suradnji s drugim koreografima. Umjetnička voditeljica ansambla je Tamara Savićević.

Uz ansambl, u ovoj predstavi kao alternacije sudjeluju i članice njihova podmlatka.


Odgovori

POVEZANE VIJESTI