Naslovnica > SAMOSTALNI UMJETNICI > Odluke Skupštine Ogranka samostalnih umjetnika HDDU

Odluke Skupštine Ogranka samostalnih umjetnika HDDU

27. studenog u 14h održana je u prostorijama HDDU Skupština ogranka samostalnih umjetnika članova HDDU. Osim izbora novog vodstva ogranka, na sastanku je izglasan i niz zahtjeva upućenih Upravnom odboru HDDU.
Share on facebook
Share on twitter

Skupština ogranka javnim je glasanjem odabrala novo vodstvo:

za predsjednicu: Vitomiru Lončar; za zamjenicu: Nora Krstulović; za članove Upravnog odbora ogranka: Marijana Nola, Borna Armanini, Anica Tomić, Goran Matović, Marko Makovičić i Jelena Vukmirica.

Članovi ogranka prvo su upoznati sa rezultatima Izborne skpšitine HDDU, a na kojoj u Upravni odbor udruge nije izabran niti jedan samostalni umjetnik, te niti jedna žena.  S obzirom na brojnost samostalnih umjetnika u HDDU, prisutni članovi ogranka takve su rezultate Skupštine ocijenili zabrinjavajućima.

Dodatni razlog za zabrinutost i nezadovoljstvo samostalnih umjetnika je i činjenica da o temama od specifičnog interesa za njihov status u časopisu Društva nema ni riječi, pa tako članstvo nije niti upoznato s činjenicom da su u pripremi novi kriteriji za izbor i reizbor samostalnih uzmjetnika i to pretežno na štetu našeg članstva.

U namjeri da barem dijelom unaprijedi informiranost članstva Ogranak je pokrenuo i mailing listu, a čijim se članom može postati na adresi: http://www.teatar.hr/27835/samostalni-umjetnici-u-akciji/, dok će Ogranak ubuduće sve novosti za članstvo objavljivati i na adresi http://www.teatar.hr/samostalni-umjetnici/.

Članstvo je upoznato i s činjenicom da je samostalnim umjetnicima od 1.8.2009 koeficijent za obračun doprinosa umanjen na 0,8, slijedom čega su za čak 33% smanjene naknade za bolovanje, mirovine i sl. No, za razliku od ostalih kriznih mjera Vlade RH, ova odluka ne sadrži i krajnji rok do kojeg vrijedi, što zapravo znači da je samostalnim umjetnicima obračunska osnovica trajno umanjena za jednu trećinu, a isto je i s uvedenim kriznim porezom za samostalne umjetnike.

Slijedom svega navedenog Skupština ogranka odlučila  donijela je niz zaključka i uputila ih Upravnom odboru HDDU.

Ogranak samostalnih umjetnika traži od Upravnog odbora HDDU:

-         da na svaki sastanak UO na kojem se raspravlja o pitanjima od izravnog interesa za samostalne umjetnike mora pozvati barem jednog predstavnika Ogranka

-         da Ogranku osigura prostor u časopisu, a u kojem će isti objavljivati sadržaje od interesa za svoje članstvo

-         da UO i HDDU podrže zahtjev Ogranka upućen Vladi RH za promjenu obračunskog koeficijenta na 1.2, kao i zahtjev da se u odluku za uvođenje kriznog poreza na prihode samostalnih umjetnika uvede vremensko ograničenje

-         osnivanje radne grupe za promjenu pravilnika Nagrade hrvatskog glumišta, a koja bi izradila nove kriterije za izbor žirija Nagrade, kao i promjene kategorija u kojima se dodjeljuje ngarada. Ogranak traži da se uvedu kategorije najboljeg novog dramskog teksta, dramaturgije i mladog redatelja, te da se od NHG odvoji dodjela nagrada za najbolja plesna i operna ostvarenja, budući iste nisu namjenjene našem članstvu.

Skupština Ogranka samostalnih umjetnika HDDU

ZAŠTIĆENI SADRŽAJ

Zanima vas cijeli tekst?

Teatar.hr financira se isključivo sredstvima svojih čitatelja. Stoga ostatak ovog teksta možete pročitati samo uz pretplatu ili SMS plaćanje. Pretplatiti se možete već za 1 kn dnevno.

Odgovori

Share on facebook
Share on twitter
POVEZANE VIJESTI