Naslovnica > VIJESTI > POLITIKA > Rebalans zagrebačkog proračuna u kulturi: manje sredstava za program, više za plaće

Rebalans zagrebačkog proračuna u kulturi: manje sredstava za program, više za plaće

Najveći gubitnici su HNK u Zagrebu, gradske manifestacije i programi javnih ustanova, kojima se istovremeno povećava masa plaća i sredstva za materijalne rashode. [DOKUMENT]
Share on facebook
Share on twitter

4. sjednica Gradske skupštine Grada Zagreba trebala bi se održati u četvrtak 30.09.2021 u 09:00h, u Staroj gradskoj vijećnici, a prva točka dnevnog reda bit će Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2021. iliti rebalans.

Ni kultura nije pošteđena promjena iako su one na prvi pogled - dobre. Naime, ukupna sredstva namijenjena javnim potrebama u kulturi prvobitno planirana u iznosu od  527,431,000.00 kn povećat će se na 528,587,800.00 kn odnosno za 1,156,800.00 kn ili 0.22%.

Problem je međutim što će to povećanje biti gotovo sključivo u korist javnog sektora, dok se sredstva za onaj nezavisni dodatno režu. Doduše, i tu treba reći kako zbog čudnovate birokratske klasifikacije HNK u Zagrebu spada u nezavisnu produkciju, kao i projekt MUZA što ga je planirao Kulturno-informativni centar, ali i gradske manifestacije.

No, u skladu s postojećom nomenklaturom prvobitni planiranih 100.853.000 kn za nezavisnu produkciju bit će smanjeno na 93,748,000.00 kn, što je smanjenje od čak 7,105,000.00 kn ili 7.58%!

Povećavaju se:

 • sredstva za nezavisnu knjižničnu djelatnost s 1,658,000.00 kn na 1,688,000.00 kn
 • sredstva za nezavisno izdavaštvo s 2,780,000.00 kn na 2,850,000.00 kn
 • sredstva za nezavisnu glazbenu djelatnost s 4,780,000.00 kn na 4,870,000.00 kn
 • sredstva za sufinanciranje projekata prijavljenih na natječaje europskih fondova ili partnerstvo za eu fondova povećavaju  s 200,000.00 kn na 300,000.00 kn

Smanjuju se:

 • sredstva za nezavisnu kazališnu djelatnost sa 7,010,000.00 kn na 7,000,000.00 kn
 • sredstva za nezavisnu likovnu djelatnost sa 2,710,000.00 kn na 2,700,000.00 kn
 • sredstva za nezavisnu djelatnost u centrima za kulturu sa 420,000.00 kn na 410,000.00 kn
 • sredstva za nezavisnu filmsku djelatnost sa 6,110,000.00 kn na 6.000.000,00 kn
 • sredstva za kulturno-umjetnički amaterizam sa 5,710,000.00 kn na 5,400,000.00 kn
 • sredstva za organizaciju gradskih manifestacija sa 5,000,000.00 kn na 1,870,000.00 kn
 • sredstva za međunarodnu, međužupanijsku i međugradsku suradnju sa 4,410,000.00 kn na 3,145,000.00 kn
 • sredstva za HNK u Zagrebu sa 49,980,000.00 kn na 47,580,000.00 kn
 • sredstva za projekt Zagrebačka MUZA sa 150,000.00 kn na 0 kn

 

Istovremeno, sredstva namijenjena ustanovama u kulturi prvobitno planirana u iznosu od 426,578,000.00 kn rastu na 434,839,800.00 kn što je povećanje od 8,261,800.00 kn ili 1.9%!

Povećavaju se:

 • rashodi za zaposlene sa 330,795,000.00 kn na 336,021,100,00 kn
 • materijalni rashodi sa 50,900,500.00 kn na 55,359,200.00 kn
 • naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade sa 260,000.00 kn na 247,500.00 kn
 • sredstva za međunarodne, međužupanijske i gradske manifestacije sa 281,000.00 kn na 470,000.00 kn
 • sredstva za opremanje ustanova u kulturi sa 5,073,000.00 kn na 5,572,000.00 kn
 • sredstva za rekonstrukciu objekta napuštene Zemaljske uzorite pivnice sa 4,743,000.00 kn na 4,774,000.00 kn

Smanjuju se:

 • financijski rashodi sa 3,974,500.00 kn na 3,525,500.00 kn
 • sredstva za programsku djelatnost javnih ustanova sa 21,705,000.00 kn na 20,031,500.00 kn
 • sredstva za novi Prirodoslovni muzej sa 7,246,000.00 kn na 7,239,000.00 kn

 

Tako se, nažalost, nastavlja višegodišnji trend smanjivanja programskih sredstava kako nezavisnoj sceni tako i javnom sektoru i to redovito u korist porasta plaća i materijalnih troškova potonjih.

 

10 Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2021
ZAŠTIĆENI SADRŽAJ

Zanima vas cijeli tekst?

Teatar.hr financira se isključivo sredstvima svojih čitatelja. Stoga ostatak ovog teksta možete pročitati samo uz pretplatu ili SMS plaćanje. Pretplatiti se možete već za 1 kn dnevno.

Odgovori

Share on facebook
Share on twitter
POVEZANE VIJESTI