Login za korisnike

Up to 70 cm

Koliko daleko moramo biti da ne budemo preblizu? Kada bliskost postaje smetnja? Odgovori dolaze kroz ples…

***

Trećeg dana Festivala plesa i neverbalnog kazališta u Svetvinčenatu Istrani i njihovi gosti imat će priliku pogledati izvedbu teatra Commedia Futura iz Hannovera u suradnji s mladim njemačkim koreografom i plesačem Felixom Landererom. Od svog osnutka 1982. godine, teatar Commedia Futura baziran je na postdramskom i multimedijalnom repertoaru. Felix Landerer izdanak je Visoke škole za glazbu i izvedbene umjetnosti u Frankfurtu. Nakon nekoliko godina suradnje s njemačkim kazalištima i plesnim ansamblima, od 2006. radi izvaninstitucionalno kao slobodni koreograf.

Naslov predstave upućuje na granicu intimnog prostora pojedinca precizno određenu prema psihološkim istraživanjima. Prema ideji osobnog prostora, čovjekov osjećaj komfornosti se mijenja kad mu se druga osoba približi više od 70 cm. Ta granica je naravno samo okvirna, a varira ovisno o situaciji, kulturnom okruženju, odgoju...

Predstava se dotiče mijena tih granica, kao i njihovog uvažavanja i kršenja. Problematizira odnos blizine i udaljenosti, međuljudske bliskosti i osobne slobode kroz plesni pokret koji varira od malodušnog približavanja do žestokih zagrljaja. U izvedbi sudjeluju četiri plesača, a popraćena je živom glazbom dvojice izvođača.

Predstava će se održati u 26. srpnja u 22 sata u kaštel Grimaniju.


Odgovori