Login za korisnike

Il bastone del diavolo

Dinamika konvergencije između likovnih i izvedbenih umjetnosti, tema je nove produkcije Kik Melone.

***

Svoju najnoviju produkciju, umjetnička organizacija Kik Melone, riječima dramaturga Andreja Mirčeva, najavljuje ovako:

‘Sazdana od pauzi/poza koje na momente zaustavljaju koreografski i temporalni kontinuum, izvedba ‘Il bastone del diavolo’ u jednom svom sloju dramaturški i ritmički biva definirana uspostavljanjem niza tableaux-vivanta (živih slika), čija se funkcija zrcali u materijaliziranju tijela kao projekcione površine/ekrana različitih identifikacijskih i narativnih procedura: od svijeta proletera, androginog Ziggyja i ljubavnikovog diskursa do posrnulih brodogradilišta i post-kolonijalnih, rodnih varijacija subjektiviteta.

Realizirajući pozu u obliku ‘pregnantnog trenutka’, kojim se potencira čin transformacije tijela u sliku, Silvia i Mila eksplicitno tematiziraju i dinamiku konvergencije između likovnih i izvedbenih umjetnosti, dokazujući u kojoj je mjeri suvremenim koreografskim praksama imanentna intermedijalnost tj. dijalog s drugim umjetničkim disciplinama, diskursima i žanrovima…’

 

autorski tim
Giovanna Daffiniskladatelj
Yma Sumacskladatelj
Fugaziskladatelj
Nataša Govedićdramaturg
Mila Čuljakautor
Andrej Vučenović-Mirčevdramaturg
Silvia Marchigautor
Saša Fistrićoblikovatelj svjetla
Adam Semijalacoblikovatelj zvuka
Oliver Jularićkostimograf

izvođači
Mila Čuljak
Silvia Marchig

Odgovori