Login za korisnike

“Behind the Sun”, he repeated, “where Everything is Everything else”

Diplomska predstave jedne od novih nada domaće plesne scene, Pavla Heidlera.

***

“Behind the Sun”, he repeated, “where Everything is Everything else”, drugi je dio istraživačkog projekta Behind the Sun Series što ga od 2010.  kreira  Pavle Heidler, te ujedno njegov diplomski rad studija na  P.A.R.T.S. Akademiji u Bruxellesu.

Rečeno istraživanje fokusira se na "shvaćanje performativnih kvaliteta organiziranog tijela", a provodi se nizom eksperimenta u kojima se ispituje kako se mišljenje materijalizra u pokretu, kako se emocija materijalizira u mišićnim kontrakcijama i drugim relevantnim fizičkim manifestacijama koje geldatelj vidi, te kako svjetlo i zvuk kao ekstezije izvođačkog tijela kreiraju prostor.

Poseban poticaj za ovaj dio istraživačkog procesa, a što ga Heidler realizira sa kolegicom Eleanor Campbell, definicija je oca europskog lingvističkog strukturalizma, Ferdinanda de Saussurea, po kojoj je "veza između označitelja i označenog (u jeziku) - arbitrarna".

autorski tim
Pavle Heidlerautor

izvođači
Bruno Isaković
Pavle Heidler

Odgovori