Login za korisnike

Haljina žutog maslačka

Lektirni naslov Sunčane Škrinjarić ima novu plesnu incenaciju u koreogragiji Jasmine Zagrajski Vukelić.

***

Radnja ove bajke smještena je u svijet cvijeća, kroz odnose koji vladaju među cvijećem ispričani su neki međuljudski problemi: odnos grupe i pojedinca, neprihvaćanje pojedinca zbog različitosti, te kako se uz pomoć drugih može nešto postići. Svake godine svijet cvijeća i kukca se sprema za veliki bal, za koji ljudi ne smiju saznati kada i gdje se zbiva. U jarku uz seoski put živi Maslačak kojega zbog njegovog neuglednog izgleda i mirisa preziru ljudi i drugo cvijeće. Svo se cvijeće veseli i priprema za bal, dok jadan Maslačak  plače i tuguje jer ne može na bal u svojoj jadnoj izgaženoj haljini. Maslačkovo tugovanje čuje bubamara koja sazove skup svih kukaca da vidi može li nekako pomoći Maslačku, na  sastanak su došli svi kukci: mravi, krijesnice, pčele, cvrčci..ali nitko nije znao kako pomoći Maslačku. U istome jarku među otpatcima živio je  stari i zločesti pauk, koji je pojeo mnogo mušica koje su se zaljetale u njegovu mrežu i nikada u cijelom svome životu nije napravio ništa dobroga, no on je noćo osjetio da mu se približava smrt. Dok je Maslačak spavao, pauk je cijelu noć od svoje pučinaste niti pleo Maslačku divnu haljinu, kada se Maslačak probudio bio je jako sretan i zadovoljan i zahvalan, stari pauk  tada umre zbog starosti, sreće i ponosa.
Na balu su se svi divili Maslačku, i svo cvijeće ga je prihvatilo, Maslačak je uživao. No slijedeće jutro dok je Maslačak još uvijek sanjao o sreći prethode noć došao je dječak i puhnuo u haljinu koja se raspršila po okolnim jarcima i putevim.  Od tada svake godine  mnogo maslačaka odlazi  na bal u svojim paučinastim haljinicama.

autorski tim
Sunčana Škrinjarićautor predloška
Jasmina Zagrajski Vukelićkoreograf


Odgovori

POVEZANE VIJESTI