Stručni žiri, sastavljen od kazališnih kritičara, dodjeljuje nagradu Žar ptica za najbolja umjetnička ostvarenja.
Festival se održava od 2001. godine, a od 2007. je međunarodnog karaktera.

Predstave se izvode u Gradskom kazalištu Žar ptica i drugim grdaskim kazalištima, a ulaz je besplatan. Umjetnička direktorica festivala i ravnateljica kazališta: Marija Sekelez.

Gradsko kazalište "Žar ptica"
10000 ZAGREB, Bijenička 97

Uprava:
tel.: 01 23 47 228

Marketing:
tel.: 01 23 47 226
tel.: 01 23 47 227
fax: 01 23 47 855
e-mail: zar-ptica@zg.htnet.hr
http://www.zar-ptica.hr

Odgovori