Login za korisnike

Aretej

Dramska fantazija čiji se esejistički dijelovi izmijenjuju s dramskim, tvoreći začudnu kritičko-meditativnu cjelinu sa snažnim antiratnim stavom.

1 2