Login za korisnike

Filmsko slavljenje plesa

Za sve koji na Međunarodni dan plesa 29. travnja žele ponešto naučiti o povijesti hrvatskoga plesa, na rasporedu programa Pokret u pokretnim slikama su filmovi Ane Maletić, osobe presudne za njegov razvoj

1 2