Login za korisnike

Duh

Pultizerom nagrađenu emotivnu priču o važnosti pobjede duha, pa makar i u posljednjim trenutcima, u Gavelli postavlja Samo M. Strelec.