Login za korisnike

Služavke

O dugo prikrivanom nasilju, igrama dominacije i podložnosti, te planiranju osvete piše poznati francuski autor Jean Genet, a u Kazalište Marina Držića tekst dolazi u režiji Georgija Para.