Login za korisnike

Zagorka

Život i djelo književnice, novinarke i aktivistice Marije Jurić Zagorke, oživjet će na sve nacionalne drame zahvaljujući, također, jednoj ženi. Ivici Boban.

‘Strozzi’ Ivici Boban

Kazališni je odbor godišnju nagradu nazvanu imenom slavnog domaćeg kazalištarca odlučio dodijeliti autorici jedne od najraskošnijih produkcija HNK u Zagrebu (ne računamo li skorog ‘Građanina plemića’).

1 2