Login za korisnike

Gnijezdo

Predstava “Gnijezdo” je autorski projekt redateljice Marine Petković Liker inspiriran poezijom Marka Tomaša.

Ajmo na fuka

Nevesela ekonomska situcija i sustav financiranja javnih ustanova u kulturi u BiH rezultirali su prvom ikad suradnjom dvaju mostarskih teatara – HNK Mostar i Narodnog pozorišta Mostar – na produkciji predstave ‘Ajmo na fuka’.