Login za korisnike

Pod balkonima

Novele Ranka Marinkovića za ambijentalnu scenu Dubrovačkih ljetnih igara adaptirali su Vedrana Klepica i Dairio Harjaček, a potonji potpisuje i režiju predstave.

Dica

O naizgled sasvim običnom vikendu u Splitu, izlascima, odrastanju, nasilju u maloljetničkim vezama, problemima koji muče mlade i problemima koji muče roditelje…

Nesporazum

U prijestolnici hrvatskog turizma otvara se prenoćište iz kojeg gosti ne odlaze – živi. Zahvaljujući tekstu Alberta Camusa i režiji Darija Harjačeka.

Push up 1-3

Hvaljeni tekst njemačkog suvremenog autora Rolanda Schimmelpfenniga, žestoka je kritika kapitalizma kroz svakodnevnicu zaposlenika jedne marketinške agencije. Režiju predstave nastale u koprodukciji zagrebačke Gavelle i HNK Šibenik potpisuje Dario Harjaček.

Jesenja sonata

Odnos roditelja i djeteta, pitanja oprosta, sebičnosti, karijere i razdvojenosti kao možebitnog preduvjeta za ljubav – teme su Bergmanova klasika kojeg na daske HNK Split postavlja Dario Harjaček.

1 2