Login za korisnike

Podvala ludosti

Kabaretska kombinacija Erazma Roterdamskog, Krleže, Sartrea i ‘još poneke scenske klaustrofobije’, iz pera Borisa Senkera, a u režiji Georgija Para, smjestila se u splitski HNK.