Login za korisnike

Deversoir

Majstorica kontorcionistike Angela Laurier, u ovoj korporalnoj ekstremnoj izvedbi progovara o svojim obiteljskim odnosima, pretvarajući inače vizualno atraktivne sadržaje u mučnae refleksije vlastite intime.